Kalendarz wydarzeń

Banki i gwarancje BGK na rzecz odpowiedzialnego rozwoju

2017-12-04

4 grudnia br. odbyło się podsumowanie dotychczasowych wyników rządowego programu gwarancyjnego z udziałem BGK na rzecz polskich małych i średnich przedsiębiorców. Skorzystało z niego już ponad 130 tysięcy małych i średnich firm, którym banki udzieliły ponad 75 mld zł kredytu.

Najważniejszym programem gwarancyjnym dla banków, jest program BGK - gwarancji de minimis (PLD), który - również z pkt. widzenia klientów banków, - tj. przedsiębiorców, jest największym programem publicznym z udziałem banków. Zabezpieczona akcja kredytowa: o wartości: > 75 mld zł, 130 tys. firm, ale również związana z nim akcja gwarancji unijnych EFI (zabezpieczona akcja kredytowa na: >1,3 mld zł, 3 tys. firm). W PLD uczestniczy obecnie 21 banków- w tym nie tylko banki komercyjne, ale i wszystkie zrzeszenia banków spółdzielczych – czyli łącznie znakomita większość polskiego sektora bankowego.

Fot.: W imieniu Rządu głos zabrała Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pani Andżelika Możdżanowska.

BGK jest największym dostawcą poręczeń i gwarancji publicznych na polskim rynku. Obsługuje w tym zakresie nie tylko klientów banków ale także sektora leasingowego oraz pożyczkowego. Banki współpracują  z wieloma instytucjami publicznymi - krajowymi i międzynarodowymi. Na krajowym rynku najważniejszym i największym graczem systemowym (ponad 80% całej akcji por.-gwarancyjnej z udziałem banków) jest BGK działający w ramach Grupy PFR.

- To już ponad 4 lata wspólnych działań w ramach programów gwarancyjnych BGK. Chcę podziękować wszystkim bankom za dotychczasową współpracę oraz zaangażowanie. Nasze gwarancje, co potwierdzają przeprowadzone badania, znacząco ułatwiają, przyspieszają pozyskanie finansowania dłużnego. Przyczyniają się również obok wzrostu obrotów do stabilizacji finansowej, zwiększenia zatrudnienia, podjęcia działań inwestycyjnych i innowacyjnych, a dzięki temu wspierają rozwój sektora MŚP. Są to pozytywne efekty naszej wspólnej pracy. Liczę na to, że będziemy nadal rozwijać naszą działalność gwarancyjną z myślą przede wszystkim o korzyściach jakie może ona przynieść polskim przedsiębiorcom- powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes BGK

Fot.: Wyniki programu zaprezentowała Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego – Pani Beata Daszyńska-Muzyczka

- Banki podążają za oczekiwaniami klientów- programy poręczeniowo-gwarancyjne są bardzo potrzebne i są oczekiwane przez klientów banków. Przede wszystkim poszukują ich przedsiębiorcy, którzy szukając finansowania zewnętrznego, borykają się z problemem braku zabezpieczeń. Banki najchętniej sięgają tu po instrumenty wystandaryzowane. Dlatego tak bardzo odpowiada im współpraca z BGK. i korzystają konsekwentnie głównie z gwarancji oferowanych w ramach rządowego programu gwarancyjnego z BGK - powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich

Fot. W imieniu środowiska bankowego głos zabrał Prezes Związku Banków Polskich- Pan Krzysztof Pietraszkiewicz

W opinii sektora bankowego instrumenty poręczeniowo-gwarancyjne są najefektywniejszym narzędziem wspierania MŚP. Angażując stosunkowo nieduże środki, przy wykorzystaniu dźwigni finansowej, można zapewnić szerokie wsparcie dla przedsiębiorców. Potwierdzają to liczne wyniki badań krajowych i międzynarodowych. Interwencja publiczna, SOR , nowe programy regionalne, etc. powinny więc iść właśnie w tym kierunku.

W czasie konferencji podkreślano, że polskie banki są z pewnym, wiarygodnym, doświadczonym i rzetelnym partnerem dla- zarówno przedsiębiorców, jak i dla sektora publicznego w zakresie nie tylko gwarancyjnych instrumentów wsparcia MŚP.

Na koniec spotkania wręczono wyróżnienia bankom liderom rządowego programu gwarancyjnego, w kategoriach: najlepsza sprzedaż oraz jakość sprzedaży. Zwycięzcami zostały banki: PKO BP, Pekao SA, Alior Bank SA, SBank – Bank Spółdzielczy z Radomska oraz BZ WBK SA.

Fot. Wyróżnione Banki oraz BGK i ZBP.

Również Związek Banków Polskich został wyróżniony za wkład w budowę polskiego systemu gwarancyjnego i wsparcie udzielane w implementacji programu.

Fot. Wyróżnienie dla Związku Banków Polskich odebrał Wiceprezes ZBP- Pan Jerzy Bańka

Fot. Od prawej: Wiceprezes ZBP Jerzy Bańka, Pełnomocnik Rządu ds. MŚP, Wiceminister Rozwoju, Andżelika Możdżanowska oraz Arkadiusz Lewicki, dyrektor Zespołu ZBP ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych.

Związek Banków Polskich prowadzi od 2006 roku specjalny Zespół ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych, a ramach którego jednym z zasadniczych obszarów prac pozostaje system poręczeniowo-gwarancyjny. Izba aktywnie uczestniczyła w kreowaniu i wdrożeniu wszystkich instrumentów tego typu w Polsce od ponad dziesięciu lat.

Więcej informacji nt. współpracy banków i BGK w zakresie gwarancji dla MŚP:

Zespół ZBP ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych: programy@zbp.pl