Kalendarz wydarzeń

Bankowcy dla Edukacji w 2017 r.

2017-12-29

Ponad 140 000 studentów ze 120 uczelni w całej Polsce, blisko 50 000 uczniów na ponad 2 000 lekcji w 800 szkołach, 700 przeszkolonych bankowców-wolontariuszy, ponad 350 gmin partnerskich, w tym 16 miast wojewódzkich, ponad 300 zaangażowanych instytucji publicznych, stowarzyszeń i organizacji – to zaledwie zarys skali realizacji Projektu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji” na koniec 2017 roku. Inicjatywa Związku Banków Polskich, realizowana przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z bankami, firmami infrastruktury bankowej i sektorem finansowym to dziś jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie.

XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój

Projekt BdE, uruchomiony został w czerwcu 2016 r. jako odpowiedź sektora bankowego na deficyt wiedzy dotyczącej finansów, oszczędzania i cyberbezpieczeństwa oraz świadomości ekonomicznej w społeczeństwie. Za priorytetowe uznano m.in. upowszechnianie rzetelnej i aktualnej wiedzy wśród różnych grup społecznych, podejmowanie działań na rzecz eliminacji zjawiska wykluczenia finansowego oraz działania na rzecz podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych kadr bankowych.

II Kongres Młodych Liderów RP w Rzeszowie (Kongres 590)

„Bankowcy dla Edukacji” w 2017 roku to m.in.

- współpraca z instytucjami publicznymi jak m.in. Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Ministerstwo Edukacji

- współpraca z sektorem finansowym w tym m.in. ponad 100 bankami, Biurem Informacji Kredytowej, Krajową Izbą Rozliczeniową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Giełdą Papierów Wartościowych

- współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w tym ich reprezentacjami jak m.in. Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP

- kampanie specjalne jak m.in. „Warto Bezgotówkowo” czy „Bezpieczni w Cyberprzestrzeni”

- edukacja dzieci i młodzieży w ramach projektu BAKCYL

- współpraca ze środowiskiem akademickim w tym Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Parlamentem Studentów RP

- wspieranie edukacji i szkoleń dla pracowników sektora bankowego w ramach m.in. Sektorowej Rady Kompetencji ds. Sektora Finansowego

- edukacja środowiska seniorów we współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku i Radami Seniorów

- działania informacyjno-edukacyjne w mediach (raporty, poradniki, dodatki i filmy edukacyjne) ogólnopolskich, szkolnych, samorządowych, studenckich, senioralnych i środowiskowych oraz koordynacja Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich

Studencka Strefa Medialna (Narodowy Kongres Nauki w Krakowie)

Znaczenie edukacji ekonomicznej w 2017 roku zostało dostrzeżone przez organizatorów najważniejszych i największych kongresów, w których aktywnie uczestniczył  Projekt BdE w tym m.in. Kongresie Regionów, Forum Ekonomicznym w Krynicy, Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie, Samorządowym Forum Finansów i Kapitału Kongresie 590 w Rzeszowie.

XV Samorządowe Forum Finansów i Kapitału

W listopadzie, „Bankowcy dla Edukacji” zostali również wyróżnieni nagrodę specjalną Parlamentu Studentów RP w kategorii „Prostudencki Program Edukacyjny” podczas Gali Nagród Pro Juvenes.

VIII Kongres Regionów we Wrocławiu

Okazją do podsumowania dotychczasowych działań realizowanych w ramach Projektu BdE będzie
II Kongres Edukacji Finansowej, który 15 marca 2018 r. odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie.

V Gala Nagród Środowiska Studenckiego Pro Juvenes