Kalendarz wydarzeń

Jubileuszowe wyróżnienia podczas spotkania Klubu Polska 2025+

2017-02-13

9 lutego br., zainaugurowano tegoroczny cykl spotkań Klubu Polska 2025+, którego pierwsze z nich zatytułowane było "Kulturowe uwarunkowania kapitału zagranicznego w sektorze bankowym i ich znaczenie dla rozwoju bankowości w Polsce". W dyskusji udział wzięli m.in. dr Lech Kurkliński, dyrektor ALTERUM – Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego, Wiesław Thor, Członek Rady Nadzorczej mBanku oraz Włodzimierz Kiciński, b. Prezesa Zarządu Nordea Bank Polska. Wydarzeniu towarzyszyła także uroczystość uhonorowania kolejnej grupy zasłużonych pracowników bankowości, którzy z rąk Zarządu ZBP odebrali pamiątkowe wyróżnienia z okazji 25-lecia samorządu bankowego w Polsce.

Odznaką Honorową ZBP wyróżniony został:

Pan Przemysław Gdański – Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w mBank S.A., w przeszłości m.in. Członek Zarządu w Banku BPH oraz Pekao S.A., a także Dyrektor Generalny w Calyon Bank Polska S.A

Medale Mikołaja Kopernika odebrali:

Pani Joanna Bichta – Ekspert w Departamencie Klienta Biznesowego w Banku Pekao S.A, wieloletni aktywny Członek międzybankowych grup roboczych w obszarze Zespołu Związku Banków Polskich ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych

Pan Paweł Bizoń – Dyrektor w PKO Banku Polskim S.A., zaangażowany w prace na rzecz środowiska bankowego w obszarze programów publicznych, uczestnik prac grup roboczych dot. absorpcji funduszy europejskich przy Związku Banków Polskich

Pani Ewa Bojańczyk – Wicedyrektor w Departamencie Wsparcia Biznesu Wydziału ds. Unii Europejskiej w mBank S.A., w przeszłości m.in. zaangażowana w tworzenie Warszawskiej Giełdy Towarowej oraz procesie negocjacji uzyskania statusu Agencji Płatniczej dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Pani Barbara  Cendrowska – Dyrektor Operacyjny w Biurze Analiz i Finansowania Sektora Publicznego w Banku Pekao S.A., uczestnik prac na rzecz rozwoju i budowy dialogu rynku finansowego i jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Pani Małgorzata Dusza – Dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych w Banku Ochrony Środowiska, w przeszłości m.in. Członek Zespołu ds. finansowania ochrony środowiska Grupy Roboczej Fundusze Unijne przy ZBP, uczestnik prac na rzecz środowiska bankowego w obszarze ekologii, energetyki i programów publicznych

Pan Marcin Fabisiewicz – Menadżer Produktu w banku Citi Handlowym w Warszawie S.A., ekspert w zakresie pozyskiwania i finansowania inwestycji z funduszów Unii Europejskiej

Pan Jakub Fulara – Kierownik zespołu w Banku Pekao S.A, zaangażowany w prace na rzecz środowiska bankowego w obszarze programów publicznych i rozwój mikro- i średnich przedsiębiorstw

Pan Piotr Galas – Dyrektor Departamentu Klienta Korporacyjnego i Sektora Publicznego w PKO Banku Polskim, uczestnik prac na rzecz współpracy z samorządami w celu poszukiwania optymalnych rozwiązań związanych z finansowaniem zaplanowanych inwestycji.

Pani Hanna Gilicińska- Cieślak – Naczelnik w SGB-Bank S.A., ekspert w zakresie finansowania inwestycji mikroprzedsiębiorstw z udziałem środków unijnych oraz rozwoju sektora MŚP

Pan Wojciech Głowacki – Kierownik w Biurze ds. Unii Europejskiej w banku Citi Handlowym w Warszawie S.A., ekspert w zakresie pozyskiwania i finansowania inwestycji z funduszów unijnych

Pan Tomasz Gryn – Wiceprezes Zarządu w firmie Sfinks Polska S.A., wcześniej wieloletni pracownik bankowości związany m.in. z Raiffeisen Bank Polska S.A., ING Bankiem Śląskim oraz Bankiem Pekao S.A., także Członek Prezydium Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy Związku Banków Polskich

Pani Agnieszka Kacprowicz – Ekspert w Wydziale ds. Unii Europejskiej w mBank S.A., uczestnik prac na rzecz środowiska bankowego w obszarze programów publicznych, w tym m.in. przygotowaniu i realizacji koncepcji tzw. kredytu technologicznego

Pan Włodzimierz Kiciński – Kurator w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., w przeszłości m.in. Prezes Zarządu w Nordea Bank Polska, Wiceprezes Zarządu w Hypo-Bank Polska i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz Dyrektor Departamentu Zagranicznego w Narodowym Banku Polskim, Członek Rady Związku Banków Polskich

Pan Michał Knitter – Dyrektor Departamentu Produktów w Idea Bank S.A., wcześniej m.in. Dyrektor Departamentu Produktów w firmie TAX Care oraz Dyrektor Produktów i Członek Rady Nadzorczej w firmie Open Life.

Pan Robert Koziński – Dyrektor Departamentu Funduszy Poręczeń i Gwarancji w Banku Gospodarstwa Krajowego, uczestnik prac na rzecz uruchomienia Krajowego Punktu Kontaktowego przy Związku Banków Polskich, ekspert w zakresie wsparcia przedsiębiorczości i innowacji

Pani Elżbieta Krzemińska – Ekspert ds. kredytów z dopłatami w Banku Pekao S.A., uczestnik m.in. grupy ds. funduszy poręczeniowych i klauzuli pari passu przy Związku Banków Polskich

Pan Dariusz Kucharczyk – Menedżer Rozwoju Produktów w Departamencie Rozwoju Produktów i Wsparcia Operacyjnego w Banku Zachodnim WBK S.A., ekspert w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz programów poręczeniowych

Pan Sławomir Listkiewicz – Dyrektor Biura Analiz i Finansowania Sektora Publicznego Departamentu Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego w Banku Pekao S.A., Członek Rady Fundacji Centrum PPP, w przeszłości m.in. Kierownik ds. Kontroli Kredytowej w firmie Budimex S.A.

Pani Anna Maj – Dyrektor Pionu Produktów w polskim oddziale Credit Agricole S.A., w przeszłości związana także z Pekao S.A. oraz bankami niemieckimi i szwedzkimi

Pan Maciej Majewski – Dyrektor Biura Programów Publicznych i Innowacji w BGŻ BNP Paribas S.A., w przeszłości m.in. Główny Specjalista w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Pan Janusz Markowski  – Manager Produktu w BGŻ BNP Paribas S.A., uczestnik prac na rzecz środowiska bankowego w obszarze korporacyjnym, energetyki i programów publicznych

Pan Eligiusz Nowakowski – Menadżer ds. środków unijnych w Departamencie Korporacyjnych Produktów Kredytowych w ING Banku Śląskim S.A., Członek międzybankowych grup roboczych w obszarze Zespołu Związku Banków Polskich ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych

Pan Michał Popiołek – Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego w mBank S.A. od lat związany z bankowością inwestycyjną również w m.in. Banku Handlowym w Warszawie S.A. oraz Polskim Banku Inwestycyjnym), w przeszłości m.in. Członek Rady Nadzorczej w BPT Telbank S.A. i eCard S.A

Pani Alicja Siemieniec-Bryńska – Ekspert w Alior Bank S.A., w przeszłości związana m.in. z BOŚ Bank S.A., zaangażowana w prace na rzecz środowiska bankowego w obszarze ekologii, energetyki i programów publicznych

Pan Jacek Szaroszyk – Ekspert w Citi Banku Handlowym w Warszawie S.A, uczestniczył w pracach ukierunkowanych na udział sektora bankowego w realizacji programów publicznych

Pan Krzysztof Telega –Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar biznesu w Banku Pocztowym S.A., w przeszłości m.in. Wiceprezes Zarządu w Banku Ochrony Środowiska oraz Dyrektor Zarządzający Pionem Bankowości Korporacyjnej PKO Banku Polskim S.A., a także Członek Zarządu w Polskim Banku Rozwoju S.A.

Pani Magdalena Typa – Dyrektor ds. funduszy europejskich w Alior Banku S.A., uczestnik prac na rzecz współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym i uruchomienia bezpłatnych poręczeń ze środków unijnych małym i średnim przedsiębiorstwom

Pan Bartosz Urbaniak – Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar bankowości MŚP i Agro w BGŻ BNP Paribas S.A., w przeszłości związany z m.in. Warszawską Giełdą Towarową jako Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Departamentu Rynku i Rozwoju

Fotogaleria