Kalendarz wydarzeń

Raport AMRON SARFiN: Kolejny rok stabilizacji na rynku kredytów mieszkaniowych

2017-02-28

W 2016 roku sprzedaż mieszkań, zwłaszcza na rynku pierwotnym, utrzymywała się na wysokim poziomie, a w największych polskich miastach ceny potwierdzały trwającą od roku 2013 nieznaczną, jednak ciągłą tendencję wzrostową. W całym 2016 roku banki udzieliły 178 409 nowych kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 39,496 mld zł, co oznacza spadek o 1,61% w ujęciu ilościowym i nieznaczny wzrost o 0,45% w ujęciu wartościowym w porównaniu do wyników roku 2015.

Na koniec 2016 roku łączna liczba czynnych umów kredytowych wyniosła 2 057 170, czyli więcej o 0,88% (nominalnie o 17 868 umów) w porównaniu do stanu na koniec III kwartału 2016 roku. W ujęciu rocznym portfel kredytów mieszkaniowych powiększył się o 62 493 umowy (3,13%). W IV kwartale 2016 roku wartość zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych wzrosła o 7,473 mld zł, czyli 1,94% w odniesieniu do poprzedniego kwartału i na koniec roku wyniosła 393,367 mld zł. W porównaniu do wyniku notowanego na koniec 2015 roku, jest to więcej o 5,16% (nominalnie 19,285 mld zł).

W IV kwartale 2016 roku zaobserwowano minimalny, ponowny spadek sprzedaży kredytów hipotecznych w porównaniu do poprzedniego kwartału. W analizowanym okresie udzielono 41 921 nowych kredytów (mniej o 1,67% w porównaniu do III kwartału 2016 roku) o wartości 9,780 mld zł (więcej o 1,07%).

Znacząco wzrósł udział transakcji gotówkowych, realizowanych przez klientów wycofujących oszczędności z rynku finansowego i inwestujących w mieszkania na wynajem. Skutkowało to rekordowymi wynikami sprzedażowymi deweloperów, zachęcając ich do kolejnych inwestycji. W 2016 roku w zakresie budownictwa mieszkaniowego padł nowy rekord - wybudowano 162 727 nowych mieszkań, czyli o 10% więcej niż w roku 2015. Rozpoczęto też budowę 173 932 lokali (o 3% więcej w porównaniu do roku poprzedniego) i wydano pozwolenia na budowę kolejnych 211 565 mieszkań (więcej o 12%). Są to najlepsze wyniki od 2008 roku.

„Rok 2017 będzie kolejnym rokiem nieznacznych spadków na rynku mieszkaniowym, co nie oznacza utrudnień w dostępności kredytów. W tym roku zaczął obowiązywać ostatni poziom wymaganego przez Komisję Nadzoru Finansowego w Rekomendacji S wkładu własnego w wysokości 20% wartości nabywanego mieszkania, jednak formalnie większość banków już wcześniej wprowadziła ten wymóg, oferując jednocześnie ubezpieczenie zbyt niskiego wkładu własnego lub przyjmując inne zabezpieczenia. Można więc stwierdzić, że wymagania wobec kredytobiorcy nieznacznie wzrosną ale będzie można im zaradzić” – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Monitor Bankowy: W II kw. 2017 wzrośnie akcja kredytowa

Początek roku okazał się niezwykle korzystny w szczególności w obszarze indeksów wyprzedzających. Po ponad 10 punktowym wzroście wskaźnika prognozy w styczniu, kolejny miesiąc przyniósł 4.9 punktowy wzrost tego indeksu. Właśnie dzięki prognozom główny indeks Monitora Bankowego osiągnął w lutym 23.2 punkty co stanowi najwyższy od 9 miesięcy wynik. Za szczególnie pozytywne należy czytać wyniki prognozy makroekonomicznej. Wskaźnik prognozy rozwoju przedsiębiorstw wzrósł o 15 pkt., natomiast wskaźniki rozwoju gospodarki kraju, a także wskaźnik gospodarstw domowych o 6 pkt. W zakresie prognozy 6 miesięcznej rynku kredytowego w większości monitorowanych obszarów także zaznacza się tendencja wzrostowa. Kredyty konsumpcyjne i kredyty inwestycyjne zwiększyły swoją wartość o 8 pkt. natomiast kredyty obrotowe o 9 pkt. Jedynie wskaźnik kredytów mieszkaniowych zanotował spadek o 5 pkt.

Materiały do pobrania