Kalendarz wydarzeń

Posiedzenie Plenarne KEB przy ZBP

2017-03-07

W dniu 6 marca 2017 r. odbyło się ostatnie w tej kadencji Posiedzenie Plenarne Komisji Etyki Bankowej.

W Posiedzeniu uczestniczyli Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, Wiceprezes ZBP Jerzy Bańka i Przewodniczący KEB, Władysław Gołębiewski.

Ostatnie Posiedzenie Plenarne było przede wszystkim podsumowaniem 3 lat kadencji KEB. Poszczególni członkowie Komisji, Prezesi ZBP oraz członkowie Prezydium KEB wskazali jakie działania udało się podjąć na przestrzeni ostatnich lat, i które działania KEB miały szczególny wpływ na promocję postaw etycznych w sektorze i podnoszenie jakości świadczonych usług.

Podsumowanie Kadencji było okazją do zwrócenia uwagi na kluczowe działania KEB, na istotny wzrost aktywności Komisji Etyki Bankowej tej kadencji, a także  na wyzwania jakie szykują się przed Komisją Etyki Bankowej kolejnej kadencji.

Przedstawiciele Zarządu ZBP w swoich wystąpieniach podkreślili istotny wzrost aktywności Komisji Etyki Bankowej, wysoką jakoś Raportów przygotowywanych przez Komisję oraz duży wkład w promocję zasad etycznych przez organizację Konkursu Etyka w finansach i przygotowywane przez KEB rekomendacje.

W toku dyskusji członkowie Komisji nie tylko przedstawili swoją opinię o działalności tej kadencji, ale także wspólnie wskazali obszary tematyczne, na które szczególną uwagę powinna zwrócić Komisja kolejnej kadencji.  Komisja na ostatnim posiedzeniu przyjęła również projekt  Regulaminu KEB stanowiący zbiór uwag i pomysłów na to jak powinny zmienić się zadania stawiane przez KEB i jak powinny zmienić się kompetencje KEB. Przedstawiony projekt zostanie przekazany kolejnej kadencji  Komisji Etyki Bankowej do wykorzystania w jej pracach.

Kadencja Komisji Etyki Bankowej trwa 3 lata. Obecna VIII kadencja kończy się w kwietniu 2017 r. wraz z odbyciem WZ ZBP kiedy to zostanie wybrany skład IX kadencji Komisji Etyki Bankowej przy ZBP.