Kalendarz wydarzeń

Wyróżniono zasłużonych bankowców

2017-03-10

Kolejne spotkanie z cyklu Klub Polska 2025+ odbyło się 9 marca br. i było zatytułowane „Czy spór w demokracji musi oznaczać podziały nie do pokonania?”. Wstępem do dyskusji były prelekcje prof. dr hab. Mirosławy Grabowskiej i prof. dr. hab. Ireneusza Krzemińskiego z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Igora Jankego z Instytutu Wolności. Po zakończeniu części dyskusyjnej, uczestnicy wraz z zaproszonymi gośćmi wzięli udział w uroczystości podziękowania i wyróżnienia kolejnej grupy wieloletnich pracowników banków i firm infrastrukturalnych Medalami Mikołaja Kopernika – pamiątkowymi odznaczeniami przyznawanymi przez Związek Banków Polskich w nawiązaniu do jubileuszu 25-lecia izby. Wyróżnienia wręczyli: Prezes ZBP – Krzysztof Pietraszkiewicz oraz Wiceprezes ZBP – Mieczysław Groszek.

Do grona najbardziej zasłużonych bankowców dołączyli:

Pan Fernando BICHO – Wiceprezes Zarządu w Banku Millennium S.A., w przeszłości związany z m.in. Portugalskim Instytutem Inwestycji Zagranicznych, Lloyds Bank Plc w Lizbonie oraz Uniao de Banco Portugueses

Pan Jerzy CICHOWICZ – Prezes Zarządu w firmie Kalokagathia, wcześniej związany z Mennicą Państwową, a także jako Członek Rady Nadzorczej i Zarządu z firmami Mennica Setec, MINTPOL Internat S.A. czy Elkart Systemy Kart Elektronicznych

Pan Lech GAJEWSKI – Prezes Zarządu w Nykredit Realkredit A/S S.A. Oddział w Polsce, w latach 1993-1998 Prezes Zarządu Polsko-Amerykańskiego Banku Hipotecznego S.A., zaś później m.in. Prezes Zarządu Śląskiego Banku Hipotecznego

Pan Wojciech HAASE – Członek Zarządu w Banku Millennium S.A., w przeszłości m.in. w gdańskim oddziale Narodowego Banku Polskiego, w latach 1989-1997 związany z Bankiem Gdańskim S.A., jako kolejno Wiceprezes, a następnie p.o. Prezesa Zarządu

Pani Małgorzata KOWALCZUK – Naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej i Instytucji Finansowych w Banku Ochrony Środowiska S.A., współpracowała ze Związkiem Banków Polskich przy uruchomieniu Regionalnej Sieci Kontaktowej

Pani Beata KRAJEWSKA – Wicedyrektor w Departamencie Obsługi i Rozliczeń Rynków Finansowych w mBank S.A., Przewodnicząca Krajowej Grupy Użytkowników SORBNET2 przy Radzie ds. Usług Płatniczych przy Związku Banków Polskich

Pan Piotr ŁAZIŃSKI – Dyrektor ds. Ryzyka w Toyota Bank Polska S.A., Członek Rady Banków Samochodowych przy Związku Banków Polskich oraz Członek Grupy Roboczej Rady ds. Rekomendacji T

Pan Tomasz MIRONCZUK – Ceniony ekspert z zakresu bankowości i rynków finansowych w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, w przeszłości związany z m.in. Polskim Bankiem Rozwoju, a także był Członkiem Zarządu w PKO Banku Polskim S.A., a także Prezesem Zarządu w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Banku Polskiej Spółdzielczości

Pan Adam PAPROCKI – Dyrektor Zarządzający w Banku Pekao S.A., w latach 2011-2014 Członek Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej, wcześniej m.in. Dyrektor ds. Ryzyka w Sygma Bank Polska S.A.

Pan Witold SKROK – Wiceprezes Zarządu w Alior Bank S.A., w latach 2006-2008 Dyrektor Zarządzający, zaś wcześniej Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Informacji Zarządczej w Banku BPH S.A., w przeszłości związany także z m.in. Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności S.A oraz Ministerstwem Finansów

Pan Artur STRUŻYŃSKI – Członek Zarządu w Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A., w przeszłości m.in. współtwórca i Członek pierwszego Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

Pan Stanisław SZCZERBA – Członek Zarządu w FCA Bank Polska S.A. , wcześniej m.in. Kierownik Działu Zarządzania Ryzkiem Operacyjnym i Braku Zgodności w Fiat Banku Polska S.A.

Pani Lilla SZKOP – Ekspert kierujący Działem Systemów Rozliczeniowych w Linii biznesowej rozliczenia sesyjne w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., jako Członek Prezydium i Sekretarz związana z Komitetem ds. Systemu Płatniczego przy Związku Banków Polskich

Pan Witold ZIELIŃSKI – Wiceprezes Zarządu w Banku Handlowym w Warszawie S.A., w przeszłości m.in. Członek Zarządu w Citibank Polska S.A. oraz Prezes Zarządu w Citibank Ukraine, a także Citibank Romania.

Fotogaleria