Kalendarz wydarzeń

Wzorzec umowy kredytowej ZBP przygotowany w oparciu o dokumentację Loan Market Association

2017-03-08

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce Wzorzec umowy kredytowej ZBP przygotowany w oparciu o dokumentację Loan Market Association i przyjęty przez Zarząd Związku Banków Polskich. Niniejszy wzorzec jest również objęty Rekomendacjami Kancelarii Prawnych, które możecie Państwo znaleźć w załącznikach:

  • Allen&Overy
  • Clifford Chance
  • CMS
  • DLA Piper

 Wzorcowa dokumentacja kredytowa Loan Market Association („LMA”) jest powszechnie przyjęta na rynkach międzynarodowych i krajowych, jako punkt wyjścia do tworzenia umów kredytowych. Stosowanie umów kredytowych przygotowanych w oparciu o wzorce LMA stało się również praktyką rynku polskiego. Dotychczas poszczególne banki, kredytobiorcy i reprezentujące ich kancelarie prawne stosowały własne wzory umowy kredytowej.

Związek Banków Polskich powołał Grupę Roboczą i zaprosił do niej wybitnych ekspertów w celu opracowania jednolitego wzorca polskiej umowy kredytu konsorcjalnego, odzwierciedlającego postanowienia dokumentacji LMA rządzonej prawem angielskim. W efekcie prac Grupy Roboczej wypracowano przedstawiony w niniejszej publikacji projekt umowy kredytowej przygotowany w języku polskim, oparty o prawo polskie i poddany jurysdykcji sądów w Polsce, a ponadto implementujący, najszerzej jak było to możliwe, postanowienia stosowanego na arenie międzynarodowej wzorca umowy wielowalutowego kredytu terminowego oraz odnawialnego oraz umowy kredytowej dla rynków rozwijających się (w zakresie postanowień dotyczących zabezpieczeń kredytu) przygotowanych przez LMA.

Wzór umowy kredytowej stanowi odpowiedź na głosy rynku dotyczące potrzeby ustalenia projektu dokumentu dostosowanego do realiów prawnych w Polsce. Trzeba podkreślić, że nie jest to standard w ścisłym rozumieniu tego słowa. Umowa kredytu, którą właśnie Państwu przekazujemy, stanowi jedynie propozycję dla obu stron podlegającą dalszym zmianom w zależności od pozycji negocjacyjnej obu stron, potrzeb wynikających z poszczególnych transakcji dokumentowanych w formie umowy kredytowej, a także wymogów prawnych stosowanych w konkretnej sytuacji.

Projekt umowy kredytowej ZBP jest możliwy do zastosowania w każdym rodzaju transakcji kredytowych. Zawiera on katalog definicji, które dotychczas na rynku bankowym były zapisane w różny sposób jako efekt odmiennego tłumaczenia wzorów Loan Market Association.

Dokument stworzony w ramach Grupy Roboczej ZBP niewątpliwie posłuży skróceniu negocjacji między stronami, w szczególności ze względu na proponowany Państwu charakterystyczny sposób jej zastosowania. Mianowicie, celem uproszczenia korzystania ze wzorca, proponujemy aby na wyjściowy projekt umowy nanoszone były zmiany wynikające z danej transakcji. Czytelnik, znając projekt wyjściowy, będzie mógł zatem w łatwy sposób prześledzić jakie zmiany w stosunku do wzorca zostały dokonane w dokumentacji konkretnej transakcji. W efekcie niektóre, niekontrowersyjne dla kredytobiorców i kredytodawców postanowienia umowy kredytowej, mogą pozostać niezmienne w większości transakcji. Inne postanowienia, operacyjne czy biznesowe, mogą być w łatwy sposób zmienione i dostosowane do potrzeb konkretnego kredytu.

Należy podkreślić, że prace Grupy Roboczej odbywały się w porozumieniu z LMA i za zgodą tej organizacji.

Projekt dokumentu był również konsultowany ze Stowarzyszeniem Polskich Skarbników Korporacyjnych zrzeszającym przedstawicieli kredytobiorców, którzy na co dzień negocjują z bankami postanowienia umów kredytowych.

Mamy nadzieję, że wzorzec umowy kredytowej ZBP, który właśnie Państwu przedstawiamy,  będzie stanowił istotny czynnik usprawnienia i dalszego rozwoju rynku kredytów konsorcjalnych w Polsce oraz postrzegania go jako bardziej dojrzały oraz przewidywalny - zarówno przez kredytodawców, jak i kredytobiorców.

Eksperci Grupy Roboczej

Członkami Grupy Roboczej ZBP byli wybitni eksperci, przedstawicie banków i kancelarii prawnych. Liderami Grupy roboczej byli: mec. Grzegorz Namiotkiewicz, mec. Jan Zdzienicki i mec. Rafał Zakrzewski reprezentujący kancelarie Clifford Chance, mec. Paweł Turek reprezentujący kancelarię DLA Piper, mec. Hanna Kawczyńska - Askew reprezentująca Grupę Santander (BZ WBK SA), dr Tomasz Czech redaktor naczelny Monitora Prawa Bankowego, a także przewodnicząca Grupy Roboczej mec. Katarzyna Sęktas reprezentująca ZBP i kancelarię Legal Care.

W pracach Grupy Roboczej udział brali również: mec. Tomasz Kawczyński reprezentujący Allen&Overy, mec. Małgorzata Chruściak reprezentująca kancelarię CMS.

Materiały do pobrania

  • Wzorzec umowy kredytowej ZBP przygotowany w oparciu o dokumentację Loan Market Association i przyjęty przez Zarząd Związku Banków Polskich pobierz plik doc (1.108 MB)