Kalendarz wydarzeń

Posiedzenie Sekcji banków dużych ZBP

2017-08-31

W dniu 30 sierpnia 2017 roku odbyło się w Klubie Bankowca w Warszawie posiedzenie Sekcji banków dużych ZBP. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Sekcji, Pan Piotr Czarnecki (Prezes Zarządu Raiffeisen Bank Polska SA).

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z informacjami na temat najważniejszych bieżących działań podejmowanych przez Zarząd i Biuro Związku w okresie ostatnich trzech miesięcy, aktualnych zagadnień legislacyjno-prawnych podejmowanych przez Związek oraz inicjatyw legislacyjnych na forum międzynarodowym, w których biorą udział przedstawiciele Związku.

Bardziej szczegółowo omówione zostały projekty ustaw o zmianie ustawy od podatku od towarów i usług (tzw. split payment) oraz o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (tzw. STIR). Uczestnicy spotkania zgodzili się, że z punktu widzenia technicznych możliwości wprowadzenia stosownych zmian do systemów bankowych, nowe przepisy mogą wejść w życie najwcześniej w III kwartale 2018 roku.

Ponadto dyskutowano także o problematyce egzekucji z nieruchomości rolnych w kontekście nowych regulacji prawnych uniemożliwiających realizację ograniczonych praw rzeczowych (hipoteki, zastawu rejestrowego) w kontekście zakazu egzekucji z nieruchomości rolnych, gdzie uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili, iż wprowadzone zakazy mogą  utrudnić lub nawet uniemożliwić finansowanie rolnictwa, w tym akcję pomocową dla rolników dotkniętych skutkami kataklizmów pogodowych, które miały miejsce w kilku województwach w ostatnich tygodniach.