Kalendarz wydarzeń

Raport AMRON-SARFiN: Akcja kredytowa nie zwalnia w drugim kwartale

2017-08-30

W II kwartale 2017 r. sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych okazała się od oczekiwań. Liczba nowo podpisanych umów kredytowych utrzymała się na niemal takim samym poziomie, jak w pierwszych trzech miesiącach tego roku, mimo istotnego osłabienia popytowego bodźca z Programu „Mieszkanie dla Młodych” i ostatecznie wyniosła blisko 50 tys. – wynika z najnowszego Raportu AMRON – SARFiN opublikowanego podczas środowej konferencji prasowej.

W Konferencji wzięli udział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP, Jacek Furga, Prezes CPBiI, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości oraz Marcin Idzik z TNS Polska.

Raport AMRON-SARFiN: Akcja kredytowa nie zwalnia w drugim kwartale

W II kwartale 2017 r. sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych okazała się od oczekiwań. Liczba nowo podpisanych umów kredytowych utrzymała się na niemal takim samym poziomie, jak w pierwszych trzech miesiącach tego roku, mimo istotnego osłabienia popytowego bodźca z Programu „Mieszkanie dla Młodych” i ostatecznie wyniosła blisko 50 tys. Wartość nowych kredytów była natomiast jeszcze wyższa niż w poprzednim kwartale i zamknęła się kwotą 11,69 mld zł. Najnowsze dane skłaniają do zmiany dotychczasowej prognozy i sugerują, że w ciągu całego roku banki mogą udzielić nawet 200 tys. kredytów mieszkaniowych.

W okresie od kwietnia do czerwca 2017 roku banki powtórzyły spektakularny wynik z pierwszego kwartału, udzielając prawie 50 tys. nowych kredytów mieszkaniowych, a wartościowo wynik ten był wyższy o ponad 6% i wyniósł 11,69 mld zł. Na koniec czerwca liczba wszystkich czynnych umów kredytowych wzrosła do poziomu 2,1 mln sztuk (1,1% w ujęciu kwartalnym). Ich przyrost netto wyniósł blisko 23 tys. sztuk, a całkowite zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych zwiększyło się o 932 mln (0,24% k/k), osiągając poziom 391,046 mld zł.

Wyniki odnotowane w II kwartale tego roku potwierdzają, że rynek mieszkaniowy od kilku lat notuje systematyczny, zrównoważony wzrost. Podtrzymanie skali akcji kredytowej w drugim kwartale, pomimo wyczerpania środków w ramach Programu „MdM”, przy utrzymaniu niskich cen transakcyjnych i rekordowo niskiej stopie procentowej złotówki, skłaniają do zmiany wcześniejszej prognozy wyników akcji kredytowej w roku 2017. Zapowiada się najwyższy od 6 lat wynik na poziomie wyższym niż w roku 2012, a więc sięgającym liczby 200 tys. kredytów o łącznej wartości przekraczającej 40 mld zł” – mówi dr Jacek Furga, Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich.

Więcej w materiałach z konferencji poniżej

Ustawowe bariery dla działalności i rozwoju gospodarstw rolnych

W dniu 2 sierpnia br. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo. Rozporządzenie wprowadziło regulacje dające możliwość zaliczenia do przedmiotów niepodlegających egzekucji: budynków gospodarczych i gruntów rolnych oraz budynków gospodarczych magazynowych, składowych, przechowalni oraz szklarni, tuneli foliowych i inspektów do prowadzenia produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym wraz z wyposażeniem, a ponadto, podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze, w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie, w tym ciągniki rolnicze z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów.

Znacząca część kredytów udzielanych rolnikom jest zabezpieczona poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomościach należących do tych osób, przy czym z reguły są nimi przede wszystkim budynki gospodarcze i grunty rolne, ponieważ rolnicy najczęściej nie są właścicielami innych nieruchomości, a także poprzez obciążenie zastawem rejestrowym maszyn i urządzeń, takich jak ciągniki, kombajny i inne.

Więcej w materiałach z konferencji poniżej

Związek Banków Polskich z nowym raportem „InfoKREDYT”

Ilu Polaków posiada kredyt, jaka jest średnia wartość zaciągniętego kredytu na zakup mieszkania, jak często korzystamy z kart kredytowych – te i inne przekrojowe informacje dotyczące rynku kredytowego w Polsce zebrał i opisał Związek Banków Polskich w nowym Raporcie „InfoKREDYT”.

Życie w XXI wieku to dla wielu Polaków życie „na kredycie”. Coraz wyższe wynagrodzenia skłaniają do zaciągania nowych zobowiązań ale także do budowy swojego majątku, również z myślą o przyszłych pokoleniach. ZBP w swojej publikacji prezentuje główne informacje na temat dynamiki zmian na polskim rynku kredytowym. Wśród omawianych trendów zawarte zostały kluczowe informacje na temat kredytów konsumpcyjnych, hipotecznych oraz kart kredytowych.

Więcej w materiałach z konferencji poniżej

Pengab: Wakacyjnej stabilizacji ciąg dalszy

W sierpniu indeks Pengab m/m odnotował spadek wartości o 1.2 pkt do poziomu 22.8 pkt. Zmiana ta wynika z ogólnego obniżenia się aktywności klientów na rynku bankowym w okresie wakacyjnym, czego wyrazem jest spadek indeksu ocen m/m o 3.3 pkt.  W stosunku do lipca największe spadki dotyczą aktywności klientów na rynku depozytów przedsiębiorstw, kredytów przedsiębiorstw oraz kredytów konsumpcyjnych osób indywidualnych.

Prognozy sześciomiesięczne wskazują na utrzymanie obecnego trendu. W sierpniu m/m zaobserwowano niewielki spadek prognozy sytuacji ekonomicznej gospodarki oraz poprawę prognozy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. Prognozy  sześciomiesięczne dla podstawowych rynków produktowych zarówno w ujęciu m/m jak i w ujęciu r/r są mniej optymistyczne w porównaniu do formułowanych przed miesiącem.

Więcej w materiałach z konferencji poniżej

Materiały do pobrania