Kalendarz wydarzeń

Seminarium eksperckie na temat okresowego raportu grupy ds. sustainable finance

2017-09-01

 

W piątek 1 września w Związku Banków Polskich odbyło się seminarium eksperckie dotyczące okresowego raportu działającej przy Komisji Europejskiej Grupy ds. Sustainable Finance (UE High-level Expert Group on Sustainable Finance).

Zadaniem Grupy jest identyfikacja kluczowych obszarów zrównoważonego rozwoju - modelu gospodarki równoważącego wymiary ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, który Unia Europejskiej definiuje jako gospodarkę niskoemisyjną i efektywnie wykorzystującą zasoby naturalne, z wysokim poziomem zatrudnienia, innowacyjności technologicznej i zrównoważonym wzrostem. Osiągnięcie takiego stanu wymaga zmiany wielu obecnych paradygmatów, w tym również w zakresie sektora finansowego, dlatego Grapa ekspercka kładzie nacisk na wspieranie długoterminowego myślenia i formułowania celów w finansach i gospodarce oraz uwzględnianie przesłanek społecznych i środowiskowych w procesie podejmowania decyzji finansowych.

Celem spotkania była dyskusja na temat okresowego raportu grupy w gronie wybitnych ekspertów, wśrod których znaleźli się: przewodniczący Grupy Christiann Timann, prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, europoseł Michał Boni, były minister finansów Mirosław Gronicki, doradca prezesa NBP Andrzej Raczko oraz moderujący dyskusję Mieczysław Groszek - członek eksperckiej Grupy ds. sustainable finance i były wiceprezes ZBP.

Uwagi w zakresie raportu, idei zrównoważonego rozwoju i możliwości kształtowania polityki regulacyjnej wspierającej długoterminową orientację w finansach, omawiane i przekazane w trakcie seminarium zostaną uwzględnione w dalszych pracach grupy eksperckiej i włączone do finanlnego raportu, który zostanie zaprezentowany Komisji Europejskiej.

 

Materiały do pobrania