Kalendarz wydarzeń

Horyzonty Bankowości 2018

2018-06-12

Obradowały Horyzonty Bankowości 2018. W ramach wydarzenia odbywa się wiele spotkań i konferencji dla przedstawicieli świata bankowości, władz rządowych, instytucji regulacyjno-nadzorczych, środowisk naukowych, firm okołobankowych, praktyków i teoretyków nowoczesnych technologii.

Wszystkie fotografie: Marzena Stokłosa/ZBP

Tegoroczna edycja jest okazją do pogłębionych rozmów o bankowości, rozwoju gospodarczym, wymiany poglądów między ekspertami i autorytetami z dziedziny finansów oraz podsumowania dotychczasowych osiągnięć, a także refleksji nad perspektywami sektora bankowego w najbliższej i dalszej przyszłości.

Na część przedpołudniową składają się konferencje: „Forum Strategii Bankowych”, „Płatności Mobilne”, „BankTech” oraz konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS. W części popołudniowej odbędzie się gala „Rankingu największych banków w Polsce 2018”. Wręczona zostanie także doroczna Nagroda Dziennikarska im. Mariana Krzaka przyznawana co roku czołowym dziennikarzom finansowym w Polsce przez Związek Banków Polskich. Podczas Horyzontów Bankowości 2018 uhonorowani zostaną również laureaci Konkursu „Etyka w finansach”, zaś zwieńczeniem całodziennych obrad będzie debata nt. roli edukacji ekonomicznej społeczeństwa i pożądanych kierunków badań naukowych w nowoczesnym systemie finansowym.

BankTech

Konferencja adresowana do kadry zarządzającej szczebla strategicznego – menedżerów odpowiedzialnych za tworzenie i realizację strategii banków w obszarze IT, marketingu i komunikacji oraz innowacji produktowych. Sesja ta to nie tylko prezentacje innowacji technologicznych, ale również wymiana cennej wiedzy opartej na doświadczeniach, wynikających zarówno z praktyki wdrożeń, jak i przeprowadzanych badań.

Forum Strategii Bankowych

Konferencja skoncentrowana na największych wyzwaniach, z którymi mierzy się sektor bankowy w Polsce. Od tych związanych z nadmiernymi regulacjami unijnymi i krajowymi, po kwestię wykorzystania technologii blockchain, bezpieczne płatności międzynarodowe, archiwizację danych, a także strategiczną konieczność dostosowania technologii bankowych do zmieniającej się struktury demograficznej polskiego społeczeństwa.

Płatności Mobilne

Okazja do dyskusji o rozwoju i przyszłości płatności mobilnych w Polsce, jaki można obserwować w ostatnich latach. Spotkanie poświęcone będzie trendom, innowacjom oraz wyzwaniom legislacyjnym, jakie czekają branżę. Presja na wzrost przychodów w każdym z banków, szczególnie w ostatnim okresie, jest bardzo wysoka. Jak wygląda model biznesowy płatności mobilnych? Kto i gdzie zarabia na tym rynku? To zapewne nie jedyne pytania, jakie padną w tej sesji.

Centralnym punktem kolejnych edycji „Horyzontów Bankowości” od wielu już lat jest ogłoszenie wyników rankingu największych polskich banków. Uroczystą galę rozpoczęło wręczenie Nagrody im. Mariana Krzaka. Wyróżnienia te już od ponad dwudziestu lat przyznawane są dziennikarzom, zespołom dziennikarskim i redakcjom szczególnie zaangażowanym w popularyzację wiedzy o bankowości i finansach na łamach prasy i w mediach elektronicznych, jak również rzetelną i zrozumiałą prezentację tematyki ekonomicznej. Tradycją stał się już udział w tej uroczystości Danuty Brzezińskiej-Krzak, małżonki nieżyjącego już, pierwszego prezesa ZBP Mariana Krzaka, oraz jego córki Renaty Sobolewskiej. W tegorocznej edycji tego szczególnego konkursu wyłoniono następujących laureatów: Natalię Skwierawską z dziennika „Rzeczpospolita” – wyróżnienie specjalne, za przystępne i zrozumiałe prezentowanie kwestii związanych z finansami osobistymi i wkład w edukację ekonomiczną Polaków; Anna Popiołek, reprezentującą „Gazetę Wyborczą” – pierwsza Nagroda Dziennikarska im. Mariana Krzaka, za konsekwencję we wnikliwym prezentowaniu trudnej tematyki bankowo-finansowej w sposób przejrzysty, rzetelny i wiarygodny; Piotr Śmiłowicz z Polskiej Agencji Prasowej – pierwsza Nagroda Dziennikarska im. Mariana Krzaka (ex aequo z Anną Popiołek), za wieloletnie rzetelne prezentowanie tematyki bankowo-finansowej i za wysoką jakość tworzonych informacji.

Kolejnym żelaznym punktem uroczystej gali Horyzontów Bankowości jest rozstrzygnięcie konkursu „Etyka w finansach – Nagroda Robina Cosgrove” za najlepszy esej na temat bankowości i rynku finansowego. Polska edycja tego szczególnego wydarzenia, organizowana przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, odbyła się po raz pierwszy w roku 2012. W rywalizacji mogą brać udział bankowcy, pracownicy naukowi, studenci oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką bankowości i finansów, a sponsorami kolejnych edycji konkursu są polskie banki. W tegorocznej edycji zaszczyt ten przypadł Bankowi BGŻ BNP Paribas S.A., Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Bankowi Zachodniemu WBK S.A. oraz Bankowi Spółdzielczemu w Płońsku. Nagrody wręczyli Paul Dembinski – dyrektor Obserwatorium Finansowego w Genewie, współprzewodniczący międzynarodowej edycji konkursu oraz wiceprzewodniczący jury polskiej edycji, Władysław Gołębiewski – przewodniczący Komisji Etyki Bankowej oraz Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes ZBP. Wyróżnienia w tegorocznej edycji otrzymali: Mateusz Kucz, za pracę pod tytułem „Jak kształtować postawy moralne w polskim sektorze bankowym” oraz Kamil Pruchnik, autor eseju „Zrobotyzowana automatyzacja procesów w bankowości – szanse i zagrożenia etyczne”. Główną nagrodę przyznano Monice Swaczynie za pracę pod tytułem „Conduct Capital Buffer jako narzędzie do promowania zachowań etycznych w sektorze bankowym”. Drugie miejsce przypadło w udziale ex aequo Stanisławowi Stefaniakowi, autorowi pracy pod tytułem „Rozdział własności i odpowiedzialności? Etyka społecznego aktywizmu inwestorskiego” oraz Aleksandrowi Kowalskiemu, twórcy eseju „Etyczne aspekty przymusowej restrukturyzacji banków”. Wręczając wyróżnienia, Paul Dembinski wyraził nadzieję, iż tegoroczni laureaci wezmą udział w rywalizacji również i w edycji międzynarodowej konkursu. – Polska edycja tego konkursu jest jedyna, która odbywa się co roku. W tym roku zgłoszono ponad 30 prac, mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się powtórzyć konkurs – podkreślił z kolei Władysław Gołębiewski.

Szczególnym momentem było wręczenie nominacji członkom Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Nominacje odebrali członkowie Prezydium Rady, w składzie: Krzysztof Pietraszkiewicz – przewodniczący rady, Magdalena Legęć, reprezentująca Bank BGŻ BNP Paribas – wiceprzewodnicząca rady, Andrzej Maciążek, wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń – wiceprzewodniczący rady oraz Mariola Szymańska-Koszczyc z Warszawskiego Instytutu Bankowości, pełniąca funkcję animatora. Wśród członków rady znaleźli się również: Alfred Bujara, Joanna Czarnecka, Grzegorz Ducin, Ewa Fizyta, Jacek Fotek, Katarzyna Freyer, Bartłomiej Górniak, dr Krzysztof Grabowski, Włodzimierz Grudziński, prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Anna Kęsik, dr Anna Kowalska, Teresa Kudlicka, Marek Kupiec, dr hab. Maciej Ławrynowicz, Waldemar Markiewicz, Teresa Nowak, prof. dr hab. Krzysztof Opolski, Grzegorz Parol, Zuzanna Piasecka, Filip Pietkiewicz, Piotr Polak, Paulina Rutkowska , Małgorzata Różalska, Anna Starostecka-Kaczmarek, Monika Stołowska, Marcin Stroński, prof. dr hab. Tadeusz Winkler-Drews, prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki, dr Mariusz Zygierewicz oraz Katarzyna Żmudzka. Zaangażowanie polskich banków w edukację finansową Polaków nie ogranicza się tylko do pracowników instytucji finansowych. Szczególne znaczenie mają inicjatywy mające na celu szerzenie wiedzy o ekonomii i finansach wśród uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych. Symbolicznym podsumowaniem zasług w tym właśnie obszarze było wyróżnienie Urszuli Szulc, reprezentującej Warszawski Instytut Bankowości, od 20 lat zaangażowanej w programy o charakterze edukacyjnym. Otrzymała ona Medal Kopernika, przyznawany od roku 2016 osobom szczególnie zasłużonym dla rodzimej bankowości. Nowością w tegorocznym programie Horyzontów Bankowości było wręczenie wyróżnienia portalu aleGBank.pl „Za debiut w mediach społecznościowych w 2017 roku i budowanie społeczności wokół misji banku”. Nagrodę wręczył redaktor naczelny portalu Robert Lidke, a laureatem pierwszej, tegorocznej edycji został Bank Ochrony Środowiska.

Kulminacyjnym punktem gali było oczywiście ogłoszenie wyników rankingu największych banków w Polsce. – Sektor bankowy w Polsce stawia dziś czoło wyzwaniom zarówno natury regulacyjnej, makroekonomicznej, jak również biznesowej. W dobie rekordowo niskich stóp procentowych poważnym wyzwaniem jest chociażby pozyskanie kapitału. Równolegle daje się zaobserwować dynamiczny wzrost kosztów funkcjonowania banków. W takich uwarunkowaniach konieczne jest zarówno poszukiwanie nowych źródeł przychodów, jak i redukcja ponoszonych wydatków. Efekty tych działań uwzględniane są przez analityków oceniających poszczególne banki w ramach rankingu, a ci, którzy najlepiej radzą sobie w nowej sytuacji liczyć mogą na zaszczytne i prestiżowe wyróżnienie – powiedział redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK”, Stanisław Brzeg-Wieluński.

Ranking przygotowany został przez redakcję i ekspertów „Miesięcznika Finansowego BANK”. Na podstawie ankiet otrzymanych od banków grono niezależnych ekspertów wyłoniło zwycięzców w różnych kategoriach, oceniając pozycję rynkową instytucji finansowych na tle całego sektora. W ankiecie pytano m.in. o takie dane, jak: liczbę zatrudnionych, fundusze własne, współczynnik wypłacalności, rezerwy celowe na zaległości zagrożone.

Tegoroczny ranking, ogłoszony w roku stulecia odzyskania niepodległości, ma szczególny charakter. Redakcja miesięcznika postanowiła zawęzić grono banków laureatów do tylko dwóch nagród: „Bank ważny systemowo” oraz „Bank innowacyjny”. Dodatkowo, z uwagi na setną rocznicę wskrzeszenia Polski niepodległej, przyznana została nagroda specjalna „Bank zasłużony dla rozwoju gospodarczego Polski w stulecie odzyskania niepodległości”. Zachowane zostały dotychczasowe personalne nagrody specjalne: „Innowator rynku bankowego 2017”, „Wizjoner rynku bankowego 2017” oraz „Mecenas edukacji finansowej”.

NAGRODA GŁÓWNA w kategorii BANKI WAŻNE SYSTEMOWO

  1. PKO Bank Polski S.A. Statuetkę odebrał Łukasz Kuc, dyrektor Biura Projektów Mobilnych i Internetowych

NAGRODA GŁÓWNA w kategorii BANKI INNOWACYJNE

  1. Alior Bank S.A. Statuetkę odebrał Maciej Surdyk, wiceprezes zarządu

NAGRODY SPECJALNE:

- BANK ZASŁUŻONY DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI:

  • Bank Gospodarstwa Krajowego.W imieniu banku nagrodę odebrała Izabela Mościcka, dyrektor ds. komunikacji BGK

- INNOWATOR RYNKU BANKOWEGO 2017 ROKU

  • tytuł otrzymał Mariusz Cholewa, prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.

- MECENAS EDUKACJI FINANSOWEJ

  • tytuł otrzymał Włodzimierz Grudziński, doradca zarządu Związku Banków Polskich.