Kalendarz wydarzeń

Kongres Gospodarki Elektronicznej 2018

2018-06-07

Już po raz trzynasty uczestnicy Kongresu Gospodarki Elektronicznej rozmawiali o gospodarce elektronicznej. Polska powinna nadal doganiać bardziej rozwinięte kraje, ale nie zajmujemy już ostatnich pozycji.

Wszystkie fotografie: Marzena Stokłosa/ZBP

Otwierając kongres, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, przypomniał, że nowa gospodarka to szansa postępu w wielu dziedzinach. Jeśli chodzi o wkład gospodarki elektronicznej w nasz PKB, to wśród 17 najbardziej rozwiniętych krajów zajmujemy już miejsce, ale jest to miejsce ostatnie.

Choć mamy 35 mln rachunków dostępnych przez internet. Polscy przedsiębiorcy plasują się na jednym z ostatnich miejsc, jeśli chodzi o wykorzystanie rozwiązań gospodarki elektronicznej. Tu jest jeszcze wiele do zrobienia. Wyzwaniem jest edukacja obywateli oraz rozwój nowoczesnej edukacji na poziomie akademickim. Gospodarka elektroniczna powinna też przeciwdziałać wykluczeniom.

Dziękując za wieloletni wkład merytoryczny i udział w kongresie, prezes Krzysztof Pietraszkiewicz wręczył pamiątkowe pióra: prof. dr. hab. Mirosławowi Kutyłowskiemu z Katedry Informatyki Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej i prof. dr. hab. inż. Wojciechowi Cellaremu z Katedry Technologii Informacyjnych, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

O usługach 4.0, szansie czy zagrożeniu dla polskich organizacji mówił w swoim wystąpieniu prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak. Jak stwierdził, w najbliższych latach w gospodarce dominować będą usługi. Już dziś w Polsce 244 tys. osób jest zatrudnionych w centrach usług wspólnych przy rocznym wzroście o 15%. Organizacje stają przed problemem wzrostu wynagrodzeń i ograniczenia w dostępie do siły roboczej. Rozwiązaniem są roboty w sektorze usług, ale nie będą to pojawiające się już np. roboty przygotowujące kanapki. Łatwiej dziś zastąpić ludzi robotami programowymi, np. zamieniając nimi pracowników centrów usług wspólnych. W jednym ze wdrożeń 300 tego rodzaju robotów zwolniło 600 etatów. Szacuje się, że wartość tego rynku w 2021 r. osiągnie na świecie wartość 2,5 mld dolarów. Zwrócił uwagę, że robot praktycznie się nie myli w porównaniu do człowieka. Dlatego trzeba przygotowywać się do nowej rewolucji związanej z wprowadzeniem robotów i sztucznej inteligencji.

W kolejnym wystąpieniu Marek Zagórski, minister cyfryzacji, poinformował o zaawansowanych pracach legislacyjnych związanych z federacyjnym modelem obsługi cyfrowej tożsamości. Dziś z profilu zaufanego korzysta tylko 1,7 mln użytkowników. Model federacyjny da nam powszechność tej usługi. Jeden środek identyfikacji będzie mógł być używany w wielu zastosowaniach, w tym w administracji publicznej – np. w służbie zdrowia. Jest przekonany, że dzięki temu przybędzie klientów usług elektronicznych, co również będzie stymulować aktywność po stronie urzędów. Zwrócił uwagę, że mechanizm e-doręczeń w Polsce spowoduje rezygnację z papieru w urzędach. Trzeba tylko rozwiązać sprawę potwierdzania przesyłek (status listu doręczonego z potwierdzeniem odbioru) również dla poczty elektronicznej.

Marcin Cichy, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przedstawił wizję czwartej rewolucji przemysłowej w służbie gospodarki elektronicznej. Omówił różne statystyki wykorzystania do komunikacji systemów elektronicznych. Najczęściej korzysta się z zakupów, a na trzecim miejscu jest bankowość elektroniczna. E-administracja jako usługi powinna dać szansę operatorom na rozwój usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych. Wspomniał też o problematyce związanej z tzw. komunikacją maszyn, np. związanej z autonomicznymi samochodami i IoT. Zwrócił uwagę na bezpieczeństwo w komunikacji. Wspomniał o technologii komunikacji 5G.

Panel dyskusyjny poprowadził Piotr Alicki, prezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej, a uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary z Katedry Technologii Informacyjnych, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Marcin Cichy, Adrian Kurowski, dyrektor Visa w Polsce, Karol Mazurek, dyrektor zarządzający w Accenture i Paweł Placzke, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego w PKO Banku Polskim. W trakcie dyskusji prof. Wojciech Cellary podkreślił, że część cyfrowa i fizyczna jest dziś zintegrowana. Przykładem zakłady produkcyjne Volkswagen Polska we Wrześni pod Poznaniem, czyli Przemysł 4.0. Jak stwierdził Karol Mazurek, ważny jest dziś szerokopasmowy internet i dostęp do chmury obliczeniowej. Tylko wtedy wykorzystamy właściwie dane, np. zbierane z internetu rzeczy. Duże zainteresowanie budzi też wykorzystanie sztucznej inteligencji. Adrian Kurowski wspomniał o wykorzystaniu przez Visa nowych technologii, np. takich jak blockchain. W dyskusji zwrócono uwagę na pojawianie się nowych zawodów i wyższy stopień specjalizacji. Mamy dziś problem ze skalowaniem naszych pomysłów biznesowych. Zwrócono uwagę, że sektor prywatny powinien inwestować w kluczowe dla biznesu technologie i przekazywanie wiedzy na uczelniach. 

O programie „Dostępność Plus” opowiedział uczestnikom kongresu Paweł Chorąży, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Korzystając z wielu usług, będziemy musieli korzystać z technologii i dlatego ważna jest dostępność tychże dla osób z niepełnosprawnościami. Jak stwierdził, obecnie np. systemy oznaczenia dostępności są różne w różnych miastach. Wspomniał o ustawie o dostępności, która ułatwi wiele działań. Musimy wzorować się na krajach bardziej zaawansowanych w tym zakresie. Na przykład audiodeskrypcja jest w wielu krajach już standardem. Program jest inicjowany przez rząd, ale dostępność to odpowiedzialność nas wszystkich, np. inwestorów. Często nie ma dostępności, bo barierą jest ignorancja.

Ten panel poprowadził Norbert Jeziolowicz, dyrektor w Związku Banków Polskich. Uczestniczyli w nim: Paweł Chorąży, Marek Kulawczyk, dyrektor Departamentu Informatyki w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Krzysztof Marciniak, prezes zarządu Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom, Marzena Rudnicka, prezes zarządu Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński ze Światowego Centrum Słuchu. Jak stwierdził prof. Henryk Skarżyński, ważne są badania przesiewowe, w tym seniorów, do których trudno jest dotrzeć. Powinno się z nich korzystać jak najwcześniej, bo dzięki postępom w medycynie i technologiach poprawimy sobie poziom życia. Jak mówił Krzysztof Marciniak, stowarzyszenie przygotowuje samochody przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Oczywiście z odpowiednimi homologacjami. Przedstawił też problemy, jakie mają niepełnosprawni użytkownicy samochodów, np. przy tankowaniu paliwa na stacjach. Dyskutowano o tym, jak się komunikuje o usługach i możliwościach, jakie one dają. Powinno to być robione w sposób bardzo prosty. Mówiono np. o warsztatach obsługi smartfonu dla seniorów, ale w nazwie warsztatu nie pojawiło się słowo „senior”. Seniorzy, tak jak i osoby niepełnosprawne, nie chcą być traktowani w jakiś specjalny sposób.

W tej części przewidziano cztery wystąpienia merytoryczne. Pierwszym była prelekcja Wojciecha Małaszewicza, dyrektora ds. rozwoju produktów w First Data Polska. Omówił Laboratorium Przyszłości First Data i pomysły dotyczące dalszej przyszłości, jaką mogą być np. neuropłatności. Przeprowadził analizę trendów przyszłości przeprowadzoną w trakcie II Laboratorium Przyszłości. Drugim prelegentem był Robert Trętowski, wiceprezes Krajowej Izby Rozliczeniowej. Jak stwierdził, trwa obecnie wyścig w szybkim identyfikowaniu klientów. Dziś w Polsce jest 16 mln aktywnych klientów, którzy często logują się do bankowości internetowej lub mobilnej. Mówił o roli KIR w usługach nowej generacji w bankowości elektronicznej i dlaczego warto postawić na cyfrową tożsamość klientów banków. Przedstawił technologie, takie jak np. trwały nośnik, usługi w chmurze, split payment itp. również ze względu na bezpieczeństwo, które zawsze jest podstawą. KIR chce monetyzować niektóre związane z tym usługi. Rolę biometrii w gospodarce elektronicznej przedstawił Tadeusz Woszczyński, Country Manager Poland w firmie Hitachi Europe. Z badań wynika, że 83% klientów banków w Polce uznaje, że biometria jest bezpieczna i chcieliby z niej korzystać. Jak stwierdził, już niedługo wszystkie funkcje oddziału banku będą dostępne z poziomu aplikacji w smartfonie. Omówił problemy związane z wykorzystaniem biometrii przy uwierzytelnianiu w bankowości korporacyjnej i detalicznej. Ostatnim w tej części było wystąpienie Marka Marczuka, MD Business Development and Product Strategy w firmie Billon. Przedstawił on blockchain firmy Billon jako platformę technologiczną, która może być wykorzystana do tworzenia innowacyjnych rozwiązań biznesowych. System oferowany przez Billon pozwala na wykonanie 160 mln transakcji dziennie. Wspomniał też o rozwiązaniu firmy związanym z trwałym nośnikiem i o współpracy w tym zakresie z BIK.

Wstępem do panelu dyskusyjnego było wystąpienie Adama Marciniaka, wiceprezesa zarządu i Piotra Kalbarczyka, dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa w PKO Banku Polskim. Przedstawiono wiele działań, jakie miały i mają miejsce na szczeblu międzynarodowym, krajowym i branżowym. Omówiono charakterystykę ataków „Not Petya” (zaatakowano 65 krajów) i „WannaCry” (zaatakowano 150 krajów) oraz zasięg ataku. Takie ataki mogą być wykorzystane do paraliżowania funkcjonowania państwa w ramach wojny hybrydowej. Dlatego tak potrzebna jest współpraca.

Panel dyskusyjny. Dyskusję moderował Krzysztof Pietraszkiewicz, a uczestnikami byli: Nikodem Bończa-Tomaszewski, prezes firmy Exatel, Juliusz Brzostek, dyrektor Pionu Cyberbezpieczeństwa w NASK PIB, dr Oskar Filipowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym Zgodności i Ciągłości Działania w KGHM Polska Miedź, Adam Marciniak oraz Adam Marczyński, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Biurze Informacji Kredytowej. Adam Marciniak ocenił, że działanie banku dla podniesienia ogólnego bezpieczeństwa, to również wartość dodana dla klientów banku. Na wagę wdrożenia przepisów dyrektywy NIS (Network and Information Systems Directive, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na obszarze Unii), zwrócili w swoich wypowiedziach uwagę Nikodem Bończa-Tomaszewski i Juliusz Brzostek. Warto przypomnieć, że firmy z podstawowych dla państwa sektorów gospodarki, takie jak banki, dostawcy infrastruktury cyfrowej, usługodawcy internetowi, przedsiębiorstwa energetyczne, transportowe, oraz z ochrony zdrowia będą musiały zwracać większą uwagę na cyberbezpieczeństwo. To kłopot dla firm, ale większe bezpieczeństwo dla wszystkich. O problemach bezpieczeństwa, z jakimi zmaga się korporacja, taka jak KGHM, opowiedział dr Oskar Filipowski. Jak stwierdził, najsłabszym i najłatwiejszym elementem, który można spenetrować, to czynnik ludzki. Krzysztof Pietraszkiewicz zwrócił uwagę, że ZBP od lat podejmuje działania związane z bezpieczeństwem sektora, co przekłada się na konkretne wymierne efekty. To pokazuje, jak ważne jest współdziałanie.

XIII Kongres Gospodarki Elektronicznej zakończyło ogłoszenie wyników konkursu Kongresu Gospodarki Elektronicznej.

W tym roku przyznano nagrody za wybitne rozwiązania technologiczne na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Nagrodę główną przyznano Politechnice Wrocławskiej, za całość działań na rzecz osób niepełnosprawnych połączoną z wrażliwością społeczną w imieniu rektora uczelni odebrał ją mgr inż. Jerzy Borowiec pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych. Natomiast wyróżnienie za opracowanie innowacyjnej technologii „blindtouch” wykorzystanej w pierwszym aparacie fotograficznym dla osób niewidomych, otrzymał Piotr Cybulski z firmy Robot Manufacture.

Jak poinformował Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP w konsultacji z Anną Grabowską dyrektor generalną Fundacji „Promyk Słońca”, od przyszłorocznego Kongresu Gospodarki Elektronicznej będą przyznawane w tej kategorii trzy nagrody. Jedna za całokształt działań w różnych dziedzinach na rzecz osób niepełnosprawnych, druga za wybitne wdrożenie na dużą skalę jednostkowego produktu, a trzecie za pomysł lub projekt na rzecz osób niepełnosprawnych.

Kolejne nagrody KGE otrzymali:

W kategorii „Projekt Roku 2017” wyróżniono firmę Asseco Poland za system PROMAK TS – Trading System, innowacyjne rozwiązanie do obsługi handlu instrumentami finansowymi. Nagrodę odebrał Artur Trunowicz, dyrektor Rynku Kapitałowego w Asseco Poland.

Nagrodę główną Kapituła Konkursu przyznała PKO Bankowi Polskiemu za umożliwienie szybkiego, całkowicie zdalnego wypełnienia i złożenia wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) online poprzez serwis iPKO. Nagrodę w imieniu banku odebrał Adam Marciniak, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Nagrodę w kategorii „Partner Roku” przyznano firmie First Data Polska, a odebrał ją Wojciech Małaszewicz, dyrektor ds. rozwoju produktów w firmie First Data Polska.

Nagrodę w kategorii „Dziennikarz Roku 2017” otrzymał Łukasz Grass, redaktor naczelny „Business Insider Polska”, a w jego imieniu odebrał ją red. Piotr Pilewski.

W kategorii „Ambasador Gospodarki Elektronicznej” nagrodę przyznano Bankowi Zachodniemu WBK, a nagrodę odebrał Tomasz Wasilewski odpowiedzialny za rozwój bankowości mobilnej i internetowej w Banku.

W tym roku Kapituła postanowiła przyznać dwie nagrody specjalne za utworzenie i prowadzenie kierunku studiów „Aplikacji i internetu rzeczy”, profesorom Jarogniewowi Rykowskiemu z Wydziału Gospodarki Elektronicznej i Grzegorzowi Pawelskiemu z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.