Kalendarz wydarzeń

Wręczenie Nagród Dziennikarskich im. Mariana Krzaka

2018-06-12

Podczas Gali wieńczącej HORYZONTY BANKOWOŚCI 2018 odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Dziennikarskich ZBP im. Mariana Krzaka.

Nagroda przyznawana jest dziennikarzom, zespołom lub całym redakcjom, za podejmowanie tematyki finansów i bankowości oraz przekazywanie wiedzy ekonomicznej w sposób rzetelny, przyjemny i zrozumiały.

23 lat temu środowisko bankowe, doceniając wysiłek twórczy i wagę w kreowaniu rzetelnego obrazu bankowości postanowiło ustanowić nagrodę dziennikarską, a jej patronem uczyniło Mariana Krzaka, bankowca, dziennikarza, ministra finansów, ambasadora, współzałożyciela i pierwszego prezesa Związku Banków Polskich.

Nagrody wręczał Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Na wstępie powitano Danutę Brzezińską-Krzak, małżonkę prezesa Mariana Krzaka oraz jego córkę, Renatę Sobolewską.

W tegorocznej edycji równorzędną pierwszą Nagrodę Dziennikarską im. Mariana Krzaka za rok 2017 otrzymali:

  • Piotr Śmiłowicz, Polska Agencja Prasowa – za wieloletnie rzetelne prezentowanie tematyki bankowo-finansowej i za wysoką jakość tworzonych informacji
  • Anna Popiołek, Gazeta Wyborcza – za konsekwencję we wnikliwym prezentowaniu trudnej tematyki bankowo-finansowej w sposób przejrzysty, rzetelny i wiarygodny

Zarząd ZBP zdecydował również o przyznaniu Wyróżnienia Pani Natalii Skwierawskiej, Rzeczpospolita za przystępne i zrozumiałe prezentowanie kwestii związanych z finansami osobistymi i wkład w edukację ekonomiczną Polaków.

Serdecznie gratulujemy!