Kalendarz wydarzeń

110 Bankowców wyróżnionych Certyfikatami ZBP

2018-12-11

11 grudnia 2018 roku odbyła się w Klubie Bankowca w Warszawie 55 uroczystość wręczenia Certyfikatów Związku Banków Polskich w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

W uroczystości uczestniczyli pracownicy sektora bankowego z całego kraju, którym ZBP – po spełnieniu wcześniejszych wymogów i na wniosek banków nadał 110 stopni zawodowych, w tym Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych, Dyplomowanego Pracownika Bankowego, Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością oraz Senior Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością.

Uroczystość prowadził Wojciech Golicz, Doradca Zarządu ZBP, który powitał zgromadzonych gości, przedstawicieli zarządów banków i uczelni wyższych – Członków Komitetu Standardów ZBP.

Nieunikniony proces cyfryzacji sprawia, że liczba pracowników sektora bankowego systematycznie się zmniejsza. Zostają najlepsi, czyli ci, którzy systematycznie się kształcą, zdobywają kolejne certyfikaty i permanentnie potwierdzają swoje umiejętności. Państwo są właśnie owymi najlepszymi, rozumiecie doskonale potrzebę ustawicznego uczenia się. Tymi słowami przewodniczący Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej prof. nadzw. dr hab. Lech Kurkliński zwrócił się do bankowców uczestniczących w 55. Uroczystości. Do wszystkich zwrócił się z przesłaniem prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz. Przypomniał on, iż niekwestionowaną zasługą kompetentnych i doświadczonych kadr bankowych na przestrzeni ostatnich trzech dekad było wykreowanie stabilnego i nowoczesnego rynku finansowego, wyposażonego w szereg instytucji znakomicie spełniających swą rolę.

Jeszcze raz wszystkim certyfikowanym Bankowcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy kolejnych pracowników sektora bankowego do uzyskiwania Certyfikatów ZBP!

System Standardów Kwalifikacyjnych to system stopni zawodowych w bankowości, powstały z inicjatywny Banków i Szkół Bankowych oraz ZBP, służący stałemu podnoszeniu kwalifikacji pracowników sektora finansowego. Instytucje finansowe mogą wykorzystać System Standardów m.in. jako przydatne narzędzie do poprawy jakości obsługi klientów w oferowaniu produktów i usług finansowych poprzez wykorzystanie w polityce szkoleń i rozwoju pracowników poszczególnych Certyfikatów np. stopnia Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych w celu lepszego rozpoznania potrzeb klientów i utrzymania relacji między pracownikiem a  klientem banku.

Aby uzyskać stopień zawodowy, potwierdzony Certyfikatem ZBP, to wymagany jest zdany egzamin przed Komisją Egzaminacyjną ZBP. Kursy przygotowujące do egzaminów prowadzą instytucje szkoleniowe, akredytowane przy ZBP (także szkoły bankowe, uczelnie wyższe). Do egzaminu można także przystąpić bez udziału w szkoleniach. Pracownik ubiegający się o uzyskanie Certyfikatu musi wykazać się także odpowiednim stażem pracy w sektorze finansowym i posiadać potwierdzone przez pracodawcę umiejętności i postawy.

Więcej informacji nt. możliwości przystąpienia do szkoleń i egzaminów organizowanych zgodnie z potrzebami instytucji finansowych udzieli w biurze ZBP Wojciech Golicz, koordynujący proces certyfikacji ZBP w Systemie Standardów, adres e-mail wojciech.golicz@zbp.pl Zapraszamy także do wypełnienia formularza kontaktowego dostępnego pod linkiem http://zbp.pl/certyfikatyZBP_v2/ W zakresie certyfikacji procesowej pracowników sektora finansowego zapraszamy na stronę www.certyfikacjaprocesowa.pl

Lista pracowników sektora bankowego z 55 Uroczystości wręczenia Certyfikatów ZBP w dniu 11.12.2018 do pobrania tutaj.

Galeria zdjęć z 55 Uroczystości wręczenia Certyfikatów ZBP w dniu 11.12.2018 do pobrania tutaj. (fot. K. Zapała / ZBP)