Kalendarz wydarzeń

Obradowało XX Posiedzenie Plenarne Koalicji

2018-12-03

W dniu 3 grudnia 2018 r. w Klubie Bankowca obyło się XX Posiedzenie Plenarne Koalicji na Rzecz Rozwoju Bezgotówkowego i Mikropłatności. Doroczne spotkanie było podsumowanie działań podmiotów funkcjonujących na polskim rynku w zakresie promocji rozwoju bezgotówkowego. Posiedzenie otworzył Wiceprezes Związku Banków Polskich Pan Włodzimierz Kiciński. W mowie otwierającej przypomniał, że o nowej formie działania Koalicji, a także podziękował Członkom Koalicji za ich wkład i pracę w rozwój rynku bezgotówkowego w mijającym roku.

Tradycyjnie już Posiedzenie Plenarne rozpoczęło się wystąpieniem Pana Adama Tochmańskiego z Narodowego Banku Polskiego, który pokazał rozwój płatności bezgotówkowych w Polsce na tle innych krajów UE. Wśród danych statystycznych, które pokazał szczególnie warto pochwalić się udziałem procentowym transakcji bezgotówkowych w ogólnej liczbie transakcji, który w 2017 roku wyniósł 84,8% czuli wyższy niż średnia europejska, która wyniosła 82,8%. Cieszy fakt, że udział transakcji bezgotówkowych w stosunku do wszystkich transakcji przeprowadzonych kartami płatniczymi w Polsce w pierwszym kwartale 2018 wyniósł aż 86%. Dyrektor Tochmański wskazał także, że polski rynek charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa w zakresie fraudów kartowych, wzrasta w ostatnich latach ubankowienie Polaków, a w zakresie udziału płatności bezgotówkowych Polska znajduje się powyżej średniej w krajach strefy euro według ostatnich danych.

Następnie Pani Agnieszka Huterska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przedstawiła wyniki badania pilotażowego mającego na cele zbadanie białych plam w akceptacji kart płatniczych w Polsce oraz lokalnych uwarunkowań akceptacji i stosowania płatności bezgotówkowych w Polsce. Badanie przeprowadzone zostało dzięki współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości.

Prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa Pan Mieczysław Groszek przedstawił status programu „Polska Bezgotówkowa”. Działania komunikacyjne Fundacji dotarły do 93% wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Prezes Groszek poinformował, że w ramach Programu zostało pozyskane 97 138 terminali dla 77 854 Akceptantów. Na terminalach objętych programem wykonano już 21,5 mln transakcji, a średnia wartość transakcji wyniosła 49,9 zł. Aktywnych jest 75% terminali. Prezes wskazał także, że 95% uczestników Programu Polska Bezgotówkowa wyraża chęć polecenia posiadania terminala innym przedsiębiorcom. W związku z tym, już w przyszłym roku uczestnicy Programu będą mogli polecać uczestnictwom innym przedsiębiorcom za co będą gratyfikowani.

Uczestnicy spotkania mieli też możliwość zapoznania się z podsumowaniem kampanii „Warto Bezgotówkowo”. Aktywność medialna w tygodniu płatności bezgotówkowych to ponad 200 publikacji medialnych. W ramach kampanii partnerzy oferowali zniżki i promocje dla swoich klientów, odbył się konkurs plastyczny dla dzieci a także wyemitowano serię filmów edukacyjnych i infografik.

Dyrektor Norbert Jeziolowicz ze Związku Banków Polskich przedstawił projekt „Dostępny Bankomat” (www.dostepnybankomat.pl), który powstał przy wsparciu finansowym Narodowego Banku Polskiego. Projekt realizowany był przez Grupę roboczą ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki (działającą w ramach ZBP). Projekt został objęty patronatem Narodowego Banku Polskiego i Ministerstwa Technologii i Przedsiębiorczości. Celem projektu było zebranie w jednym miejscu jak największej liczby danych o bankomatach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami o różnych potrzebach oraz ułatwienie użytkownikom zlokalizowanie i użycie urządzenia. Dla twórców było też ważne, aby projekt stymulował banki do prowadzenia działań zmierzających do zapewnienia dostępności swoich bankomatów. Aktualnie w bazie jest już 9917 bankomatów.

Pan Jędrzej Iwaszkiewicz z The Heart w swoim wystąpieniu odpowiedział na pytanie „Jak Piaskownica Regulacyjna może wspierać rozwój obrotu bezgotówkowego?”. Finalny model działania jest wciąż formowany, uczestnicy są na etapie podpisywania umowy z Komisją Nadzoru Finansowego. Kluczowe założenia Piaskownicy Regulacyjnej to: kreowanie nowych rozwiązań i standardów na rynku płatności i na rynku bankowym, wyszukiwanie innowacji technologii w oparciu o tworzone grupy robocze oraz tworzenie nowych przedsięwzięć biznesowych. Podmioty zapraszane do Piaskownicy to duże instytucje finansowe, startupy, scaleupy i fundusze venture capital.

Reprezentant Visa Pan Maciej Mironiuk opowiedział o upowszechnianiu transakcji bezgotówkowych w transporcie masowym. Systemy biletowe oparte o rozwiania biletowo-gotówkowe konsumują aż 14,5% przychodu sprzedaży samego biletu na przejazd komunikacji miejskiej. Jeśli proces zostanie zdigitalizowany koszt zostanie zmniejszony do 4,2%. Visa zainicjowała globalny program „Visa Ready for Transit”, który ma na celu usprawnienie komunikacji miejskiej poprzez wprowadzenie rozwiązań płatności bezgotówkowych za transport. Pierwsze wdrożenia działają już m.in. we Wrocławiu, Gdańsku i Bydgoszczy. Wśród działań Inkubatora Innowcaji Visa powstały też prototypy dwóch aplikacji: Gobilet i Parkon, które mają odpowiadać na potrzeby konsumentów. Pilotażowe wdrożenia planowane są w Łodzi i w Krakowie w 2019 roku.

Wystąpieniem zamykającym dzisiejsze Posiedzenie był case study dotyczący nowoczesnych płatności w idei smart city na przykładzie projektu zrealizowanego we Wrocławiu przedstawiony przez Panią Elżbietę Burligę reprezentującą First Data Polska. Idea smart city pojawiło się już kilkanaście lat temu, aktualnie jest kierunkiem rozwoju wielu miast. Na model smart city według Politechniki Wiedeńskiej składają się inteligentna mobilność, ekonomia, zrządzanie, środowisko, życie i oczywiście sami mieszkańcy, którzy będą otwarci na adaptację nowych technologii. Największe nakłady inwestycyjne na smart city obserwuje się w Azji. Ciekawym przypadkiem jest też samowystarczalne miasto Masdar w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które jest w całości eksperymentem smart city. Prelegenta zaprezentowała także wprowadzone przy współpracy z First Data rozwiązanie do płatności bezgotówkowych we Wrocławiu, które pozwala na posiadanie biletu na karcie płatniczej.

Prezes Włodzimierz Kiciński zamknął XX Posiedzenie Plenarne Koalicji i zadeklarował dalsze działania Związku Banków Polskich mające na celu promocję obrotu bezgotówkowego.