Kalendarz wydarzeń

ZBP wyróżniony w konkursie Lider Cyfrowej Dostępności 2018 Fundacji Widzialni

2018-04-16

16 kwietnia w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się Konferencja „ Włączenie cyfrowe- dostępna Polska”  zorganizowana przez Fundację Widzialni.

Podczas spotkania  odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie  Lider Cyfrowej Dostępności 2018. To druga edycja Konkursu, którego celem jest promowanie działań i postaw osób, szczególnie wyróżniających się poprzez swoją aktywność na rzecz zwiększenia dostępności do zasobów cyfrowych dla wszystkich użytkowników niezależnie od ich wieku, niepełnosprawności, używanego sprzętu i oprogramowania.

Lider pełni w środowisku istotną funkcję, wyznacza kierunki działania, inspiruje osoby w swoim otoczeniu i wspólnie z nimi podejmuje się realizacji ważnych ze społecznego punktu widzenia inicjatyw. To niezwykle istotne, aby w dobie rozwoju nowych technologii i galopujących przemian wśród nas znaleźli się Liderzy Cyfrowej Dostępności, którzy zadbają o interesy grup narażonych na wykluczenie cyfrowe.

W tegorocznej edycji Kapituła konkursu przyznała wyróżnienie dla Związku Banków Polskich za aktywną działalność na rzecz zwiększenia dostępności cyfrowej, popularyzację dobrych praktyk w sektorze bankowym.

- 35 mln rachunków dostępnych przez internet.16 mln Polaków korzystających z usług na odległość. 35 mln kart płatniczych z tego większość w formule zbliżeniowej. Bardzo szybko rozwijająca się bankowość i usługi mobilne. To ogromne ułatwienia dla osób, które mają jakieś kłopoty zdrowotne. Od kilkunastu lat konsekwentnie współpracując z organizacjami reprezentującymi i działającymi rzecz osób niepełnosprawnych staramy się robić wszystko aby nowe technologie  służyły pełnemu włączeniu ludzi, a nie wykluczaniu  z życia społecznego i gospodarczego. To ogromny zaszczyt i honor, że dzisiaj ta działalność została także dostrzeżona- mówił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich odbierając wyróżnienie.

Tytuł Lidera Dostępności zdobył Urząd Komunikacji Elektronicznej za strategiczne podejście do dostępności cyfrowej w działalności własnej oraz aktywną działalność regulacyjną w obszarze nadzoru nad firmami telekomunikacyjnymi