Kalendarz wydarzeń

Mechanizm podzielonej płatności...

2018-07-06

Od 1 lipca 2018 roku obowiązują przepisy dotyczące split payment, czyli podzielonej płatności faktury VAT. Celem przepisów przygotowanych przez Ministerstwo Finansów jest uszczelnienie krajowego systemu podatkowego.

W myśl nowych przepisów, każdy podatnik VAT prowadzący działalność gospodarczą i posiadający rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek SKOK otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą otrzyma spersonalizowany rachunek VAT.

Działanie mechanizmu oparte jest na rozdzieleniu płatności dokonywanej między przedsiębiorcami. Zgodnie z założeniami podziału płatności - kwota netto wpływa na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy, a kwota VAT – na specjalne konto VAT.

Split payment można stosować wyłącznie przy transakcjach dokonywanych przelewem bankowym, w polskiej walucie i na rzecz innych podatników VAT.

 

Przypominamy:

Pamiętajmy wystawiając fakturę, że przelewy realizowane w formule Mechanizmu Podzielonej Płatności (Split Payment) realizowane są wyłącznie na rachunek rozliczeniowy (rachunek firmowy).

Jeśli na fakturze wpiszemy numer Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego (ROR prywatny) przelew zostanie odrzucony.