Kalendarz wydarzeń

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej

2018-07-04

W dniu 4 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej. Przedmiotem posiedzenia Rady było w szczególności zapoznanie się z zadaniami banków spółdzielczych wynikającymi z rządowego projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz prezentacja wyników badań na temat sytuacji klientów sektora agro w bankach spółdzielczych. Ważnym tematem było omówienie przebiegu i ustaleń ze spotkania z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie współpracy z sektorem bankowości spółdzielczej. Ponadto Członkowie Rady zapoznali się ze stanem realizacji ustaleń z Konferencji Kadry Kierowniczej Bankowości Spółdzielczej w Józefowie oraz z informacją o najważniejszych zmianach regulacyjnych dotyczących sektora bankowości spółdzielczej.

W posiedzeniu Rady Konsultacyjnej wzięli udział przedstawiciele Zarządów i Rad Nadzorczych banków zrzeszających, Rad Zrzeszeń, Zarządów i Rad Nadzorczych systemów ochrony instytucjonalnej oraz Związku Banków Polskich i Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

Głównym punktem posiedzenia było zapoznanie się z zadaniami banków spółdzielczych wynikającymi z rządowego projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, w tym w szczególności omówienie obowiązków operatorów usług kluczowych, wśród których znajdują się banki spółdzielcze. Ważnym zagadnieniem była prezentacja raportu przygotowanego przez Biuro Informacji Kredytowej na temat sytuacji klientów agro w bankach spółdzielczych.

Przedyskutowano potrzebę i możliwości pozyskania przez sektor bankowości spółdzielczej dodatkowych funduszy w celu wsparcia działań podejmowanych przez banki w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a także uzyskania ustawowych możliwości wspierania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny działań podejmowanych przez systemy ochrony instytucjonalnej.

Istotnym tematem, nad którym dyskutowali Członkowie Rady było omówienie przebiegu i ustaleń ze spotkania z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym uczestniczyło Prezydium Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej. W ramach spotkania uzgodniono możliwość współpracy nad wypracowaniem długofalowych rozwiązań wspierania i współfinansowania rolników w przypadku pojawiających się klęsk żywiołowych.

Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z aktualnymi pracami prowadzonymi w zakresie zmian legislacyjnych, w tym dotyczącymi projektu Ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zmianie  niektórych innych ustaw i projektu Ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne. Przedyskutowane zostało podejście sektora bankowości spółdzielczej do projektu Ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw.

Rada zapoznała się także z kalendarzem najważniejszych wydarzeń organizowanych dla sektora bankowości spółdzielczej do końca bieżącego roku.