Kalendarz wydarzeń

100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

2018-11-09

Dzień z którego wszyscy jesteśmy szczególnie dumni

Odzyskanie niepodległości, a przede wszystkim okrągły jubileusz tego szczególnego wydarzenia w dziejach naszego państwa, to dzień z którego wszyscy jesteśmy wyjątkowo dumni. Wiemy jak wiele poświęceń i wyrzeczeń kosztowało naszych przodków dążenie do politycznej suwerenności kraju, a następnie jego odbudowy gospodarczej. Współczesna Polska jest bez wątpienia krajem, który pod wieloma względami wyróżnia się na mapie świata jest w licznych obszarach niezwykle nowoczesnym i posiada duże aspiracje oraz potencjał rozwojowy. Warto przypomnieć, że tuż po odzyskaniu niepodległości Polska wymagała niemalże budowy od podstaw relacji gospodarczych i handlowych, tworzenia stabilnego systemu prawnego, systemu monetarnego oraz gruntownych reform skarbowych. Odbudowa gospodarcza kraju odbywała się po ponad stuletnim okresie  eksploatowania  majątku narodowego przez obce mocarstwa. Zmiany gospodarcze po 1918 roku następowały przy jednoczesnym braku kapitału oraz przy istotnie ograniczonych możliwościach kredytowych instytucji finansowych.

Był to okres wyjątkowo wymagający w którym gospodarka musiała zmierzyć się z postępującą inflacją, skutkami tzw. wielkiej depresji, jak również kryzysem bankowym. Warto pamiętać, że ważną rolę w zakresie odbudowy potencjału polskiej bankowości, stanowiącej jeden z filarów planów gospodarczych  w tym okresie, odegrał powstały w 1920 roku Związek Banków w Polsce. Instytucja ta, reprezentując wspólne interesy banków inicjowała szereg działań mających na celu utrzymanie stabilności sektora i sanację banków wymagających wsparcia. W tamtym okresie procesy gospodarcze wiązały się z niezwykłym wysiłkiem milionów Polaków i konsekwentną pracą nad budową dobrobytu gospodarczego. W pamięci mamy również dramaty  okresu II wojny światowej, złudne sojusze, heroizm powstańców i żołnierzy oraz powojenny wysiłek odbudowy Polski w warunkach ograniczonej suwerenności.

Tym szczególniej możemy być dumni z rozpoczętych w drugiej połowie lat 80. przemian ustrojowych, które wraz ze zmianami gospodarczymi i społecznymi, wprowadziły Polskę na ścieżkę  wieloletniego rozwoju ekonomicznego, którego dziś jesteśmy beneficjentami. Z punktu widzenia krajowej bankowości cieszę się, że w minionym 25-leciu polski sektor bankowy mógł trwale wspierać rozwój gospodarczy kraju, jak również stał się przykładem stabilności dla całej Europy w okresie ostatniego kryzysu na światowych rynkach finansowych.

Dziś polska bankowość uznawana jest za jedną z najbardziej zaawanasowanych technologicznie i najbezpieczniejszych na świecie, wyznaczając pod tym względem trendy i kierunki rozwoju dla wielu państw. W Polsce zbudowany został nowoczesny system rozliczeniowy, a następnie system bankowości internetowej oraz mobilnej umożliwiającej sprawne i bezpieczne korzystanie z produktów i usług bankowych. Konsekwentnie rozwijane są projekty płatności bezgotówkowych oraz systemy wymiany informacji umożliwiające bezpieczne finansowanie naszych klientów. Wysiłkiem sektora bankowego zbudowany został stabilny system ochrony depozytów oraz gwarancji i poręczeń, a polskie banki należą do największych podatników w kraju. Dzięki zaawansowaniu technologicznemu polska bankowość przyjęła zaproszenie i zaangażowała się w budowę projektów związanych z tworzeniem krajowego systemu e-gospodarki, w tym udostępnieniu infrastruktury do realizacji ważnych programów społecznych. Mam nadzieję, że potencjał krajowej bankowości pozwoli na wspieranie rozwoju gospodarczego również i w kolejnych dekadach.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w imieniu Związku Banków Polskich  życzę wszystkim Polakom codziennego poczucia dumy z osiągnięć naszego kraju, a także determinacji do jego dalszego wspierania. Wierzę, że możliwe jest  utrzymanie stabilnego rozwoju gospodarczego, tak aby w kolejnych latach Polska konsekwentnie zbliżała się do grupy najbardziej rozwiniętych krajów  gospodarczych świata – jest to bowiem nasz wspólny obowiązek względem przyszłych pokoleń.

Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich