Kalendarz wydarzeń

European Money Week 2018

2018-03-09

W dniach 12-16 marca odbywa się w tym roku Europejski Tydzień Edukacji Finansowej.

To przedsięwzięcie, które po raz czwarty organizowane jest już przez krajowe asocjacje bankowe w całej Europie i koordynowane przez Europejską Federację Bankową w celu podkreślenia znaczenia edukacji finansowej. Każdego roku akcja angażuje głównie młodych ludzi i ich nauczycieli w ponad 30 krajach. To dla nich organizowane są np. specjalne zajęcia, konkursy wiedzy, wizyty w bankach. Również eksperci i decydenci w obszarze edukacji finansowej uczestniczą w tym czasie w specjalnie dedykowanych dla nich seminariach i konferencjach. Szacuje się, że tylko w ubiegłym roku - w jednym tygodniu - w 16 tysiącach różnych aktywności uczestniczyło ponad pół miliona młodych ludzi w Europie.

Skala i różnorodność inicjatyw zależna jest oczywiście od możliwości organizacyjnych środowiska bankowego w poszczególnych krajach, w tym organizacji lokalnych systemów edukacyjnych i znajomości problematyki zagadnień finansowych przez społeczeństwo. Wszystkim przyświeca jednak idea podkreślenia znaczenia i ciągłej poprawy edukacji finansowej.

W tym roku nową i wspólną inicjatywą jest Europejski Quiz Finansowy.

Zrzeszenia bankowe w Europie i ich edukacyjni partnerzy przetestują wiedzę finansową uczniów w wieku 13-15 lat w 30 krajach. Młodzi ludzie stają do rywalizacji w klasach, a podczas European Money Week odbędą się krajowe finały z ich udziałem i wykorzystaniem platformy do nauki online - Kahoot!

Krajowy finał w Polsce odbędzie się w dniu 13 marca o godz. 11. W tym samym czasie uczniowie będą odpowiadać na ten sam zestaw piętnastu pytań, które będą prezentowane w transmisji wideo na żywo. O zwycięstwie zadecyduje nie tylko poprawność udzielonych odpowiedzi, ale również czas, który jest mierzony w milisekundach. Kahoot! został wybrany na wspólną platformę ogólnoeuropejskiej rywalizacji ze względu na ogromną integrację uczestników, wytwarzanie sportowych emocji i zabawę oraz łatwość dostępu i niskie koszty. Para zwycięzców z najlepszej klasy w każdym kraju wygra wycieczkę do Brukseli, aby zagrać w europejskim finale, który odbędzie się 8 maja. W Polsce przewidziane są również nagrody i wyróżnienia na szczeblu wojewódzkim.

Związek Banków Polskich realizuje ten projekt wspólnie z Warszawskim Instytutem Bankowości, który prowadzi specjalny sektorowy program "Bankowcy dla Edukacji". Do rywalizacji w krajowym teście przystąpią więc głównie szkoły, które uczestniczą w tym programie. W przyszłości naszym celem jest dotarcie z grą do możliwie wszystkich szkół w Polsce, ale ten pierwszy test z wykorzystaniem KAHOOT! jest również egzaminem organizacyjnym dla nas samych. Oto przykładowy test, który przygotowaliśmy dla młodzieży.

Podczas Europejskiego Tygodnia Edukacji Finansowej planowany jest również w naszym kraju Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości (15 marca) oraz prelekcje bankowców w szkołach, w tym prezesów wielu banków.

Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, podczas spotkania z młodzieżą szkolną w trakcie obchodów ubiegłorocznego European Money Week.

Z kolei Europejska Federacja Bankowa przygotowała w tym okresie w Brukseli dwa seminaria. Pierwsze z nich zostaje poświęcone aktualnemu statusowi edukacji finansowej w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem nierówności płci w wynikach z zakresu edukacji finansowej. Z kolei o problemie wykorzystania nowych technologii i umiejętności cyfrowych w rozwoju edukacji finansowej, co ma oczywisty związek z błyskawicznym rozwojem technologii cyfrowych w sektorze usług finansowych, będzie mowa podczas drugiego spotkania.