Kalendarz wydarzeń

Rusza strona „Dostępny bankomat"

2018-03-29

Związek Banków Polskich chce otwierać polską bankowość na coraz szersze kręgi społeczeństwa i powodować, że coraz mniej osób jest wykluczonych z życia społecznego i gospodarczego. W grudniu ubiegłego roku zaprezentowaliśmy III edycję Dobrych praktyk obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki. Kolejnym etapem jest serwis Dostępny Bankomat - specjalnie przygotowana platforma internetowa, w pełni dostępna dla wszystkich użytkowników sieci, która umożliwia dostęp do pełnej bazy bankomatów należących do różnych banków  i  operatorów  sieci bankomatowych w Polsce.

Projekt realizowany jest przez Grupę roboczą ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki, działającą przy Związku Banków Polskich oraz Fundację Widzialni, przy współpracy z bankami. Patronat honorowy nad projektem objęło  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Narodowy Bank Polski, który współfinansuje projekt.

Celem projektu „Dostępny Bankomat” jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu poprzez likwidowanie ograniczeń i zwiększanie dostępności do usług finansowych osobom z różnymi potrzebami.

Dzięki zastosowaniu nowych technologii, a także osiągnięć w medycynie, w obszarze usług finansowych, możemy ułatwić życie milionom osób dotkniętych niepełnosprawnościami. Możemy także wspierać osoby starsze, które pragną pozostawać samodzielne i możliwie aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i gospodarczym. Cieszy nas to, że dobrze układa się współpraca z firmami technologicznymi i organizacjami reprezentującymi osoby z niepełnosprawnościami.– mówi Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes ZBP.

Podczas prac prowadzonych na rzecz zwiększenia dostępności do informacji i usług dla osób narażonych na wykluczenie cyfrowe, użytkownicy często sygnalizowali trudności w korzystaniu z e-usług, m.in. systemów bankowości elektronicznej i bankomatów. Jest to jeden z częściej poruszanych problemów w środowisku osób z niepełnosprawnościami. Serwis „Dostępny bankomat” wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, oferując intuicyjną wyszukiwarkę bankomatów posiadających określone udogodnienia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, narażonymi na wykluczenie cyfrowe.

Dzięki podjętej współpracy Grupy roboczej ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki przy Związku Banków Polskich oraz Fundacji Widzialni opracowano kompleksową bazę informacji na temat bankomatów – ich lokalizacji i przystosowań - które mają umożliwić osobom z niepełnosprawnościami większą aktywność i samodzielność.

Dodatkowo aplikacja w swych funkcjonalnościach posiada takie elementy jak: oznaczenie bankomatów, które zostały wyposażone w udogodnienia dla osób narażonych na wykluczenie cyfrowe, a także prosty oraz wyjątkowo intuicyjny sposób wyszukiwania bankomatów poprzez różne opcje - lokalizację, bank czy zastosowane udogodnienia (klawiatura numeryczna z oznaczeniem w brajlu, tryb dla osób z niepełnosprawnością wzroku po naciśnięciu klawisza 5, opis elementów urządzenia w brajlu, tryb kontrastowy, system komunikacji głosowej, możliwość dokonania transakcji bez użycia karty, możliwość transakcji zbliżeniowych, podjazd i przestrzeń dla osób poruszających się na wózkach).

Obecnie w bazie serwisu znajdują się dane dotyczące ponad 10 tys. urządzeń, z których każde posiada określony rodzaj udogodnienia dedykowany osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. To blisko połowa wszystkich bankomatów dostępnych w Polsce, których zgodnie z najnowszymi danymi z raportu NetB@nk, na koniec IV kwartału było nieco ponad 23 tys.

Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, aplikacja już wkrótce dostępna będzie również na systemy iOS oraz Android. Platforma Dostępny Bankomat spełnia wymagania dotyczące standardu WCAG 2.0 na poziomie AA.

Platforma dostępna jest pod adresem www.dostepnybankomat.pl