Kalendarz wydarzeń

Bankowość na VIII Europejskim Kongresie MŚP w Katowicach

2018-10-22

W dniach 17-19 października br. w Katowicach odbył się VIII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw zorganizowany przez RIG/KIG we współpracy z władzami krajowymi oraz Komisją Europejską.

Tematami przewodnimi tegorocznego spotkania były digitalizacja, innowacje, rynek pracy i finansowanie.  Podczas Kongresu odbyła się prawie setka debat, warsztatów i sesji tematycznych.

W tegorocznym Kongresie wzięło udział ponad 5 tysięcy uczestników, w tym spora grupa gości zagranicznych, reprezentujących środowiska biznesowe spoza Europy. Parterami wydarzenia były ministerstwa: przedsiębiorczości i technologii, spraw zagranicznych, inwestycji i rozwoju, finansów, agencje rządowe, ambasady kilkunastu państw oraz instytucje samorządu terytorialnego. Spośród gości głównych warto wymienić: Mariyę Gabriel, Komisarz UE ds. Gospodarki i Społeczeństwa Cyfrowego, Elżbietę Bieńkowską, Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Cyfryzacji. Związek Banków Polskich był Partnerem Merytorycznym tegorocznego Kongresu.

Jedną z kluczowych sesji kongresowych było spotkanie  „Bezpieczeństwo 2.0. Technologia jako szansa i zagrożenie dla społeczeństwa” w którym wzięli udział m.in. Prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz oraz Minister Cyfryzacji, Marek Zagórski. Podkreślano, że łączna wartość globalnych strat ponoszonych na skutek popełniania cyberprzestępstw jest porównywalna do wartości całego rynku narkotykowego, a ofiarami wszelkich form nielegalnej działalności w Internecie pada rocznie pół miliarda ludzi, co w skali światowej daje 14 ofiar na sekundę. Cyberprzestępczość próbuje także coraz częściej atakować klientów banków. Dzisiaj w Polsce wyzwanie to Podczas panelu przedstawiono sposoby reagowania na te zagrożenia, w tym rekomendacje dla przedsiębiorców. 

Ważnymi tematami towarzyszącymi były: rynek pracy, podatki, środki UE, wsparcie dla firm rodzinnych, finansowanie ochrony powietrza. Jednym z nich był także dostęp do finansowania zewnętrznego dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W tym zakresie odbyły się zorganizowane przez ZBP oraz banki członkowskie izby, specjalne spotkania sektora bankowego z przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu dotyczące: finansowania eksportu, finansowania inwestycji, finansowania sektorów kreatywnych i kultury oraz dialogu na rzecz rozwoju oferty bankowej dla sektora MMŚP.

Podczas Kongresu odbyło się specjalne, otwarte posiedzenie Rady Związku Banków Polskich ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców poświęcone dialogowi z klientem sektora MMŚP. W posiedzeniu wzięły udział banki finansujące sektor MMŚP oraz przedstawiciele izb gospodarczych reprezentujący ten sektor. Posiedzenie poprowadził Przewodniczący Rady, Wiceprezes Banku Pekao SA, Tomasz Styczyński. Tu kluczowym punktem programu była debata nt. „Czy oferta banków  odpowiada na aktualne oczekiwania przedsiębiorców?” , którą poprowadził Wiceprezes ZBP,  Jerzy Bańka. W debacie wzięli udział z jednej strony przedstawiciele banków komercyjnych (Pekao SA), spółdzielczych (BPS/WBS) oraz państwowego (BGK) oraz przedstawiciele przedsiębiorców (izby gospodarcze). 

Partnerem tegorocznego Kongresu był także Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE, działający przy ZBP zaprezentował także najnowszy raport pt. Bankowalność sektorów kreatywnych i kultury w Polsce oraz zorganizował, we współpracy z Komisją Europejską,  pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii a także Ministra Inwestycji i Rozwoju, okrągły stół z udziałem sektora bankowego i sektorów kreatywnych i kultury. Celem wspólnych prac, zainicjowanych już ponad rok temu właśnie przez KPK, jest jak najszybsze włączenie banków partnerskich dla wdrożenia wspólnie z BGK nowego instrumentu i rynkowe uruchomienie oferty preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców ww. sektorów w Polsce.

KPK przy ZBP informował także o finansowaniu innowacyjnych firm w panelu „Sektor MSP w epoce Przemysłu 4.0. Jak unowocześnić małe i średnie przedsiębiorstwa”, zorganizowanym podczas Kongresu przez miesięcznik „MyCompanyPolska”.