Kalendarz wydarzeń

Polacy oszczędzają coraz więcej, jednakże wciąż pozostają w ogonie Europy

2018-10-29

W najbliższą środę 31 października obchodzimy Światowy Dzień Oszczędzania. Polacy o gromadzeniu oszczędności wiedzą coraz więcej powiększając je na przestrzeni ostatnich 8 lat o ponad 70%. Wciąż jednak daleko nam do Europejskiej czołówki. Stopa oszczędności w Polsce może w tym roku przekroczyć 2,5%, podczas gdy u naszych Zachodnich sąsiadów jest ona niemalże cztery razy wyższa ­– wynika z raportu Związku Banków Polskich „InfoKREDYT: Oszczędzanie”.

Ostatniego dnia października już po raz 94. obchodzimy Światowy Dzień Oszczędzania. Został on ustanowiony podczas pierwszej Międzynarodowej Konferencji Kas Oszczędnościowych zorganizowanej w Mediolanie w 1924 roku. Już wtedy starano się promować stabilny i długotrwały rozwój gospodarczy oparty na idei oszczędzania. – Warto wykorzystywać każdą okazję, aby przypominać naszym rodakom, jak ważnym elementem aktywności ekonomicznej jest oszczędzanie, a w szczególności oszczędzanie długoterminowe – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. – Zapotrzebowanie na oszczędności jest i przez wiele lat będzie bardzo duże. To od nas, w dużym stopniu, zależy bezpieczeństwo socjalne, w tym wysokość oszczędności na cele emerytalne, tak istotny w wieku senioralnym poziom oszczędności na cele zdrowotne, czy też oszczędności ukierunkowane na potrzeby edukacyjne. Również rozwiązanie problemów mieszkaniowych związane jest z rozwijaniem skłonności do oszczędzania. Mając na uwadze powyższe wyzwania, środowisko bankowe od wielu lat prowadzi szeroką akcję edukacyjną w tym zakresie skierowaną do dzieci i młodzieży – dodaje.

Rośnie stopa oszczędności

Jak wskazuje raport „InfoKREDYT: Oszczędzanie i Kredytowanie Polaków” w ostatnich latach obserwowana jest rosnąca skłonność Polaków do oszczędzania. Wynika to przede wszystkim z rosnących dochodów oraz rekordowo niskiego bezrobocia. Według prognozy OECD stopa oszczędności w Polsce może w tym roku przekroczyć 2,5%. Jak wskazuje raport opublikowany przez Związek Banków Polskich to jednak wciąż niewiele. U naszych zachodnich sąsiadów, Niemców, stopa oszczędności od wielu lat kształtuje się na poziomie około 10%. Więcej od nas oszczędzają również Czesi, którzy w ostatnim roku ze swoich wynagrodzeń odłożyli średnio 5,5%. Wzorem do naśladowania, są kraje skandynawskie, których obywatele kładą szczególnie istotny nacisk na gromadzenie dodatkowych środków. Np. w Szwecji w 2017 roku stopa oszczędności osiągnęła poziom blisko 16%.

Do nadrobienia zaległości konieczne jest również powiększenie wartości oszczędności przypadającej na jednego obywatela. Jak wskazują dane OECD poziom naszych oszczędności per capita zwiększył się o ponad 70% w ciągu ostatnich 8 lat. Niestety jest to wciąż wartość ponad czterokrotnie niższa niż w Wielkiej Brytanii i prawie sześciokrotnie w porównaniu do Holandii.

Niski poziom zadłużenia

Powody do zadowolenia daje natomiast to, że Polacy unikają zadłużania się ponad stan. Według danych OECD Polskie gospodarstwa domowe posiadają niski poziom zadłużenia w stosunku do dochodu rozporządzalnego, wynosi on niewiele ponad 60%. Dla porównania dług Greków, Szwedów, czy Holendrów przewyższa znacząco ich dochód. W przypadku holenderskich gospodarstw domowych jest to wartość nawet 2,5 razy większa. Mniej od nas zadłużają się z kolei Czesi i Litwini. Z drugiej strony może to również oznaczać, iż Polacy nie czują się na tyle bezpiecznie materialnie, albo nie posiadają wystarczającej wiedzy finansowej, aby móc sobie pozwolić na zaciąganie większych zobowiązań.

Materiały do pobrania