Kalendarz wydarzeń

Sovereign Green Bonds: Polish approach to financing sustainable development - Bruksela, 16 października 2018 roku

2018-10-22

Seminarium zostało zorganizowane przez Przedstawicielstwo w Brukseli Związku Banków Polskich, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE oraz Wise Europa i miało miejsce w Brukseli 16 października 2018 roku. Miało charakter śniadania biznesowego, na którym na którym dyskutowano na temat polskich doświadczeń i osiągnięć w zakresie emisji zielonych obligacji skarbowych w kontekście bieżącej agendy legislacyjnej UE odnośnie finansowania zrównoważonego rozwoju, w tym opracowania standardów UE w zakresie emisji zielonych obligacji.

Spotkanie otworzył Robert Kołakowski - attache ds usług finansowych w SPRP przy UE. Następnie dwa wystąpienia wstępne przedstawili dyr. Robert Zima - Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w MF oraz Piotr Dmuchowski - Head of Institutional Sales CEE z HSBC Bank Polska. Panowie przedstawili wystąpienia odnośnie przebiegu całego procesu emisji zielonych obligacji przez Polskę i najistotniejszych oraz najtrudniejszych aspektów tego procesu.

Foto: Robert Kołakowski - Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE

Po wystąpieniach wstępnych miała miejsce dyskusja panelowa, która była moderowana przez Piotra Gałązkę - Dyrektora Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli. W dyskusji oprócz dwóch ww. mówców wzięli udział także Joanna Erdman - Wiceprezes ING Banku Śląskiego, Jacek Lipiec i Jarosław Jasnowski z Ministerstwa Finansów, Maciej Bukowski z Wise Europa oraz Dirk Schoenmaker z Bruegel'a.

W toku dyskusji przedstawiciele MF podkreślali, że największym wyzwaniem było działanie Polski jako pioniera w zakresie emisji zielonych obligacji skarbowych w okolicznościach braku jakichkolwiek ram prawnych w tym zakresie. Nie było pewności, co zostanie uznane przez rynek za inwestycje odpowiednio "zielone". Przedstawiciele sektora bankowego zwracali uwagę, że obecna sytuacja związana z potrzebą skierowania aktywności na inwestycje zrównoważone i dążące do zmian społecznych i ekologicznych wymaga odejścia od konserwatywnego podejścia do roli banków jako podmiotów pośredniczących czy łączących deponentów i inwestorów z osobami poszukującymi finansowania. Banki powinny jako podmioty zaufania publicznego wziąć na siebie samodzielne obowiązki i podejmować świadome decyzje by kierować się w stronę finansowania zrównoważonego, a odchodzić od tzw "brudnych" źródeł energii. Prezes Erdman zwracała uwagę, że ING wyemitował korporacyjne obligacje zielone w 2015 roku i z ich badań wynika że zdecydowana większość inwestorów chce inwestować w tego typu papiery, jeśli będą mieli pewność, że ich inwestycja będzie nakierowana na dzialania w celach zrównoważonego rozwoju. Piotr Dmuchowski podnosił, że najważniejsza jest transparentność emitenta poprzez prawidłowe realizowanie obowiązków raportowania - tylko wtedy gdy inwestorzy widzą faktyczne cele, na które przeznaczane są środki z emisji zielonych obligacji, gotowi są na niższe dochody. W ramach raportowania i disclosure powoli standardem rynkowym staje się opinia podmiotu trzeciego w zakresie właśnie "sustainability" czy aspektów społeczno-ekologicznych w danej emisji.

Foto: Robert Kołakowski - Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE

W dalszej kolejności głos zabrali przedstawiciele think-tanków uczestniczący w panelu. Maciej Bukowski będący jednocześnie członkiem Technicznej Grupy Eksperckiej Komisji Europejskiej ds finansowania zrównoważonego rozwoju oceniał pozytywnie polskie działania z punktu widzenia bieżących prac grupy nad opracowaniem standardów UE w zakresie zielonych emisji. Zwracał uwagę również na potrzebę raportowania i tu grupa skupia się na opracowaniu standaryzacji w zakresie tegoż raportowania. Drugą bardzo ważną kwestią jest opracowanie tzw. taksonomii czy wskazać, jakiego rodzaju inwestycje mogą nosić przydomek zielonych. Taksonomia powinna być z jednej strony dokładna i nie budząca wątpliwości, z drugiej jednak musi być elastyczna i otwarta na nowe technologie by nie ograniczać rozwoju tego rynku. Bukowski mówił także, że Komisja analizuje możliwości tworzenia platform, które będą pozwalały mniejszym podmiotom chcącym zostać emitentem na łączenie sił. Jest to szczególnie istotne dla np. miast czy regionów, które poszukują nie tak dużego finansowania, a poniżej pewnej kwoty emisja staje się nieopłacalna z uwagi na początkowe koszty stałe. Dirk Schoenmaker zrobił krótką prezentację na temat opinii doktryny na temat zielonych obligacji. Zwracał uwagę, że popierana jest koncepcja braku powiązania obligacji skarbowych z konkretnymi aktywami czy projektami (brak tzw. ring-fencing).

W spotkaniu wzięło udział około 40 osób, reprezentujących zarówno instytucje UE - KE, EBI i attache ds usług finansowych z innych państw członkowskich - jak i przedstawiciele rynku - banków, związków bankowych. Z zadowoleniem należy zauważyć zainteresowanie polskich banków - w spotkaniu były łącznie reprezentowane 3 polskie banki - BOŚ, ING Bank Śląski i HSBC Bank Polska.

Foto: Tomasz Wolszczak - Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE

Spotkanie było udanym wydarzeniem, które pozwoliło na zaprezentowanie doświadczeń i przede wszystkim osiągnięć Polski na niwie inwestycji zrównoważonych. To niezwykle ważne w sytuacji, gdy mamy w UE opinię państwa, które skupia się tylko na węglu i ignoruje potrzeby ekologiczne, a także w tym momencie gdy trwają prace nad standaryzacją taksonomii i zasad emisji zielonych obligacji. Ważne jest by nasze doświadczenia i modele działania zostały wzięte pod uwagę, tak by regulacje UE były zgodne z uzgodnionymi w Polsce praktykami. Wielu uczestników spotkania mówiło po nim, że pierwszy raz miało okazję dowiedzieć się o tego typu działaniach Polski oraz byli zaskoczeni, że wcześniej nie było im dane poznać tych ciekawych informacji.