Kalendarz wydarzeń

X Kongres Bancassurance

2018-10-18

W Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim rozpoczął się jubileuszowy X Kongres Bancassurance pod hasłem „Koniec świata już był”.

Wszystkie fotografie: Karol Zapała/ZBP

Kongres Bancassurance jest cykliczną konferencją organizowaną przez ZBP od 2009 roku, a od roku 2011 wspólnie przez Związek Banków Polskich oraz Polska Izbę Ubezpieczeń. Co roku Kongres gromadzi ok. 200 uczestników – reprezentantów tak środowiska bankowego, jak również ubezpieczeniowego, oraz przedstawicieli kancelarii prawnych czy firm doradczych.

Jego głównym celem jest podsumowanie roku w zakresie trendów rozwojowych rynku bancassurance, zmian w otoczeniu legislacyjnym oraz relacji z konsumentami.

Podczas dwóch dni obrad tegorocznej edycji Kongresu przewidziano między innymi:

  1. Prezentację aktualnych raportów ZBP i PIU w zakresie polskiego rynku bancassurance,
  2. Omówienie problematycznych kwestii wynikających z nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w obszarze bancassurance, w tym prace nad aktami wykonawczymi do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń - z udziałem reprezentanta Ministerstwa Finansów,
  3. Omówienie kierunków digitalizacji rynku ubezpieczeniowego,
  4. Przedstawienie doświadczeń Rzecznika Finansowego w zakresie funkcjonowania rynku bancassurance na tle nowych regulacji prawnych, jak również punkt widzenia Arbitra Bankowego przy ZBP,
  5. Bieżący komentarz prawny do najważniejszy wydarzeń na rynku bancassurance,
  6. Panel poświęcony omówieniu przyszłości rynku bancassurance z udziałem przedstawicieli     zarządów banków i zakładów ubezpieczeń,
  7. Wpływ ostatnich legislacji na polski rynek bancassurance z udziałem reprezentanta Komisji Nadzoru Finansowego,

Partnerami merytorycznymi tegorocznej edycji Kongresu są: Europ Assistance, oraz kancelarie CMS, Clifford Chance oraz Czublun Trębicki.