Kalendarz wydarzeń

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej

2018-09-27

W dniu 25 września br. odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej. Przedmiotem posiedzenia Rady było w szczególności omówienie możliwych form współpracy banków spółdzielczych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Polskim Funduszem Rozwoju.

Mając na względzie ważną rolę banków spółdzielczych w realizacji programów wsparcia krajowego, lokalnej dystrybucji środków oraz finansowania obszarów wiejskich, Rada Konsultacyjna odbyła spotkanie z Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Panią Beatą Daszyńską-Muzyczka w celu omówienia możliwości współpracy BGK z sektorem bankowości spółdzielczej. Podczas spotkania poruszono w szczególności tematy dotyczące uczestnictwa banków spółdzielczych w programach i funduszach zarządzanych przez BGK, jak również kwestie regionalnej współpracy między BGK i bankami spółdzielczymi.

Podczas posiedzenia odbyło się także spotkanie z przedstawicielami Polskiego Funduszu Rozwoju, Członkiem Zarządu Panem Bartłomiejem Pawlakiem oraz Dyrektor Departamentu Inwestycji Samorządowych Panią Joanną Budzińską-Lobnig. Podczas spotkania omówiono możliwości współpracy PFR i banków spółdzielczych w zakresie wsparcia procesu budowy nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sektorze bankowości spółdzielczej zapewniających optymalizację kosztów i poprawiających efektywność obsługi klientów oraz bezpieczeństwo banków. Rada Konsultacyjna zapewniła, iż w celu podniesienia wiedzy o dostępnych produktach oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i możliwościach współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Polskim Funduszem Rozwoju wystąpi do banków spółdzielczych z informacją o możliwości podejmowania działań i uczestnictwa w organizowanych szkoleniach w celu zapewnienia rozwoju społeczności lokalnych. Ponadto, w trakcie posiedzenia Rada zapoznała się także wstępnie z wnioskami z tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych.