Kalendarz wydarzeń

IV Kongres Forum Technologii Bankowych

2019-04-03

„Pracuj lokalnie, myśl globalnie” jest mottem odbywającego się 3 kwietnia Kongresu Forum Technologii Bankowych. To już czwarty kongres działającej od 15 lat przy Związku Banków Polskich unikatowej platformy współpracy sektora bankowego z firmami technologicznymi. Spotkanie stało się także okazją do wyróżnienia liderów cyfryzacji sektora bankowego.

Wszystkie fotografie: Karol Zapała/ZBP

Minęło już 15 lat od dnia, gdy prof. Remigiusz Kaszubski przekonał kilka firm technologicznych i instytucji finansowych do założenia Forum Technologii Bankowych. Przez półtorej dekady ta platforma współpracy sektora bankowego z biznesem przy Związku Banków Polskich znakomicie się rozwinęła. Tegoroczny Kongres Forum Technologii Bankowych był tego najlepszym przykładem – mówiono o trendach, wyzwaniach, oczekiwaniach i najbliższej przyszłości. O znaczeniu technologii dla świata finansów.

Kolejny Kongres Forum Technologii Bankowych jak zawsze cieszył się ogromnym zainteresowaniem przedstawicieli branży bankowej oraz reprezentantów firm, które wdrażają najnowsze rozwiązania techniczne. Jak powiedział podczas oficjalnego otwarcia spotkania Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich, tylko wzajemna mobilizacja i współpraca pomiędzy światem finansów a innowacyjną technologią jest w stanie przynosić efekty w postaci rozwoju nowoczesnej bankowości. Rozwój ten pozwala nie tylko na budowanie konkurencyjności pomiędzy poszczególnymi bankami, ale daje również szansę na współpracę w zakresie chociażby edukacji wszystkich klientów związanej z cyberbezpieczeństwem.

Pytanie, a nie odpowiedź

Przemówienie inauguracyjne, rodzaj „sprowokowania” uczestników do dyskusji, powierzono tym razem Brunonowi Bartkiewiczowi, prezesowi zarządu ING Banku Śląskiego. Podczas prezentacji skupił się na ewolucyjnym i rewolucyjnym aspekcie zmian modelu biznesowego, wynikającym z coraz większego oddziaływania IT na prowadzoną działalność.

– Wpływ technologii na działania korporacji wymusza zmiany organizacyjne i kulturowe – przekonywał. – Dzisiaj wszystko można wyprodukować efektywnie i w najlepszej jakości, dlatego oferta w coraz mniejszym stopniu stanowi o przewadze konkurencyjnej. Dzisiaj znamy także odpowiedzi na wszystkie pytania, więc tu także nikt nie uzyska przewagi. Wobec tego istotna jest nie tyle dobra odpowiedź, ile dobrze zadane pytanie, które pozwoli odkryć coś, czego nikt wcześniej nie zauważył.

Do ewolucyjnych i rewolucyjnych zmian w działaniu korporacji odnosili się kolejni mówcy, przychylając się jednak w zdecydowanej większości do modelu mniej lub bardziej dynamicznych przeobrażeń, a nie rewolucji.

Międzynarodowe doświadczenie

Hasłem przewodnim tegorocznego Kongresu było „Pracuj lokalnie, myśl globalnie”, i praktycznie cały program spotkania był temu podporządkowany. W ramach paneli dyskusyjnych rozmawiano o fintechach, inwestowaniu w innowacyjność i poszukiwaniu najlepszych sposobów na dotarcie do klientów. Kolejna grupa panelistów analizowała podejście globalnych firm do rynków lokalnych, a także pracę menedżerów w strukturach firmy w innych krajach, dzięki czemu zdobywają oni doświadczenia i poznają dobre praktyki, które z powodzeniem mogą później wykorzystać u siebie. Co ciekawe, wielu z nich wyjechało nie tylko po naukę, ale wręcz wykorzystywało swoje kompetencje, by pracować na rzecz innych oddziałów lokalnych.

Sporo miejsca poświęcono także strategicznym trendom technologicznym. Przedstawiciele największych firm technologicznych – Google i IBM – wskazywali potencjalne kierunki rozwoju rynku finansowego w kontekście najnowszych technologii.

Kapituła oraz Rada Programowa Forum Technologii Bankowych podjęły decyzję o uhonorowaniu dwóch wyróżniających się na rynku finansowym menedżerów. Zgodnie z mottem kongresu wskazano lidera globalnego oraz lokalnego.

Znany nawet za oceanem

Globalnym liderem cyfryzacji sektora bankowego został prezes zarządu mBank Cezary Stypułkowski, który pełni tę funkcję od 2010 r. Wcześniej Cezary Stypułkowski pracował w J.P. Morgan w Londynie. W swojej zawodowej karierze był także prezesem zarządu Grupy PZU. Od początku przemian gospodarczych w Polsce przez 13 lat zasiadał w fotelu prezesa zarządu Banku Handlowego, czynnie uczestnicząc w rozwoju polskiego sektora bankowego i rynku finansowego. Wyróżnienie dla mBanku przyznano m.in. za wdrożenie nowoczesnego interfejsu użytkownika i pełnej bankowości internetowej według najnowszego modelu, który wytyczył kierunki na rodzimym i europejskim rynku finansowym. Nieprzerwane inwestycje w nowe technologie spowodowały, że dzisiaj mBank należy do najbardziej innowacyjnych polskich banków.

Wręczający wyróżnienia Paweł Jakubik, członek zarządu Microsoft Sp. z o.o., a także przewodniczący prezydium Forum Technologii Bankowych, dodał, że rozpoznawalność marki mBank przekroczyła granice nie tylko naszego kraju, ale również kontynentu, ponieważ nazwa i logo są rozpoznawalne nawet w siedzibach Google i Microsoft w Stanach Zjednoczonych.

Prezes Stypułkowski przyznał, że wszystkie osiągnięcia i wyróżnienia dla banku to efekt ciężkiej i konsekwentnej pracy nad innowacyjnością, która w efekcie daje strukturalną przewagę nad innymi bankami.

Inspiracja od najlepszych

Z kolei lokalnym liderem cyfryzacji sektora bankowego na 15-lecie Forum Technologii Bankowych uznano Bartłomieja Noconia, który w ciągu minionych 20 lat zrealizował wiele ciekawych i innowacyjnych projektów w polskich bankach. Przez ostatnie lata Bartłomiej Nocoń związany był z PKO SA, gdzie odpowiadał za realizację strategii wielokanałowości dla klientów detalicznych i w ramach bankowości elektronicznej. Wcześniej w banku BPH z powodzeniem wdrożył jedno z pierwszych w kraju rozwiązań bankowości elektronicznej SEZAM. Przez wiele lat współpracował również ze Związkiem Banków Polskich, który uhonorował go medalem za zasługi dla polskiej bankowości.

Odbierając statuetkę, Bartłomiej Nocoń przyznał, że najciekawszym elementem jego osiągnięć jest możliwość współpracy z najlepszymi informatykami, od których wiele się uczy, a ich uwagi i doświadczenie inspirują go do kolejnych wyzwań i pozwalają się rozwijać.

Patronat honorowy nad Kongresem Forum Technologii Bankowych objęły Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, natomiast patronat medialny przypadł w udziale „Miesięcznikowi Finansowemu BANK” oraz portalowi aleBank.pl.

(dos)