Kalendarz wydarzeń

10. posiedzenie Sektorowej Rady Kompetencji ds. Sektora Finansowego

2019-03-22

19 marca br. członkowie Rady i zaproszeni goście już po raz dziesiąty spotkali się na posiedzeniu plenarnym Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Tematem przewodnim posiedzenia była tzw. Mapa Drogowa BBKL, czyli lista inicjatyw, podjętych przez Radę, na bazie wniosków z branżowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL). W spotkaniu uczestniczył m.in. Prezes ZBP – K. Pietraszkiewicz.

Istotnym wydarzeniem 10. posiedzenia Rady było podjęcie Uchwały SRK SF w sprawie potrzeby zintensyfikowania inwestycji w rozwój pracowników w obliczu fundamentalnej transformacji środowiska pracy i modelów biznesowych w sektorze finansowym.

Opierając się na wnioskach z pierwszego, przekrojowego badania kompetencji pracowników sektora finansowego,  Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego,  uwzględniając zidentyfikowane  procesy transformacyjne w sektorze, w tym takie jak: automatyzacja, cyfryzacja, wykorzystanie sztucznej inteligencji, narastająca konsolidacja, fala regulacji oraz konkurencja ze strony nowych podmiotów, w tym fintechów, w połączeniu ze wzmocnioną orientacją na klienta, jego edukacją oraz potrzebą kształtowania kultury etycznej w instytucjach finansowych, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego zarekomendowała wprowadzenie inwestycji w rozwój pracowników sektora jako priorytetu do agendy strategicznego rozwoju banków i instytucji finansowych dla sprostania wyzwaniom gospodarki 4.0, zmieniających się oczekiwań klientów oraz rosnącej konkurencji w sektorze usług finansowych. Sektor finansowy powinien być animatorem profesjonalnego uczenia się przez całe życie, zorientowanego na potrzeby rynku pracy w sektorze.

Rekomendowane zwiększone inwestycje w rozwój pracowników powinny mieć charakter planowy, mierzalny i ciągły, oparty na stałej diagnozie potrzeb i dostosowywaniu metod, narzędzi i treści do zmieniających się wymagań środowiska pracy. Ważnym elementem skuteczności inwestycji w rozwój pracowników jest współpraca sektorowa na rzecz atrakcyjności sektora finansowego jako pracodawcy, z udziałem uczelni wyższych i firm szkoleniowych. 

Powyższa rekomendacja Rady została wydana w formie uchwały posiedzenia plenarnego SRK SF (http://rada.wib.org.pl/uploaded/Uchwa%C5%82a1_19marca2019.pdf)