Kalendarz wydarzeń

European Money Week 2019

2019-03-25

W dniach 25-29 marca europejskie asocjacje bankowe uczestniczą we wspólnym projekcie: Europejski Tydzień Edukacji Finansowej. Ta kilkuletnia inicjatywa sektora finansowego, pod auspicjami Europejskiej Federacji Bankowej, przypomina o znaczeniu edukacji finansowej i konieczności podnoszenia wiedzy społeczeństwa w tej dziedzinie. W całej Europie odbywają się w tym czasie konferencje, seminaria, prelekcje, konkursy, które podsumowują wykonaną pracę i zwracają uwagę na wyzwania oraz działania, które są wciąż przed nami.

Kryzys finansowy sprzed dekady zwrócił szczególną uwagę na znaczenie i potrzebę edukacji finansowej oraz konieczność wspólnych działań. W ramach współpracy asocjacji bankowych manifestujemy to w Europie poprzez organizowane w jednym tygodniu marca aktywności przypominając, że edukacja to przede wszystkim proces ciągły i przez całe życie.

Za przebieg European Money Week w Polsce odpowiadają wspólnie Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut Bankowości. Kolejny raz angażujemy w to koalicję naszych partnerów organizując Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2019 (27 marca) oraz Krajowy Finał Europejskiego Quizu Finansowego (29 marca) dla uczniów w wieku 13-15 lat, w którym - na etapie szkolnym - brało udział w tym roku ponad 6100 uczniów z 209 szkół w całej Polsce.

Krajowe finały Europejskiego Quizu Finansowego odbywają się zresztą w tym tygodniu niemal w całej Europie. Korzystamy przy tej okazji z platformy edukacyjnej Kahoot! oraz transmisji na kanale YouTube. Para krajowych zwycięzców spotka się podczas europejskiego finału w maju w Brukseli. W ubiegłym roku to właśnie Polacy - Paweł Rozbejko i Emilian Ptak – zdystansowali całą europejską konkurencję wygrywając dla swojej Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie nagrodę w wysokości 3 tysiące euro! Prezydent Głogowa, na wniosek szkoły, wsparł inicjatywę równowartością tej kwoty, co umożliwiło placówce zakup ekranu multimedialnego, laptopa i tabletów dla uczniów - faktycznie tworząc nową klasę multimedialną.

Wielu Kolegów z Europy pytało nas po zwycięstwie młodych Głogowian, czy to sukces naszego systemu edukacyjnego, czy też bardziej wiedzy uczniów oraz determinacji ich opiekunki. Odpowiedź dla znawców tematu jest jednoznaczna, ale z dumą podkreślamy też, że SP3 w Głogowie jest uczestnikiem naszego sektorowego programu: Bankowcy dla edukacji. To właśnie w jego ramach przygotowujemy także w tym tygodniu na terenie całej Polski wizyty członków zarządu banków i wolontariuszy programu BAKCYL w szkołach. Nowością jest również organizowane webinarium dla współpracujących szkół.

Warto przy tej okazji przypomnieć, że w Unii Europejskiej systemy edukacji to wyłączna domena państw członkowskich. Dzięki temu powstaje także przestrzeń na działania i wsparcie bankowców. W ramach europejskiej współpracy porównujemy więc systemy edukacyjne, działania własne i wskazując na różnice uczymy się z wymiany najlepszych praktyk.

Państwa różnią się oczywiście swoim podejściem do edukacji finansowej. W niektórych miejscach finanse osobiste są przedmiotem obowiązkowym w szkołach, w innych dobrowolnym. Jeszcze większe różnice dotyczą zaś integrowania tego tematu z innymi przedmiotami. Panuje w tej dziedzinie mozaika kombinacji, również w zależności od poziomu szkół, od matematyki, przez lekcje o społeczeństwie, umiejętności życiowe, ekonomię, przedsiębiorczość i nawet sporadycznie po samodzielny przedmiot. Spoglądamy też poza Unię, np. na Norwegię, która z ponad rocznym wyprzedzeniem przygotowuje nowy program w swoim systemie edukacyjnym – z ważną rolą finansów osobistych, m.in. w ramach przedmiotu umiejętności życiowe i innych. Także Serbia przygotowuje się obecnie do obowiązkowego nauczania finansów, na razie poprzez wprowadzenie pilotażowego programu w wybranych szkołach i przedszkolach. Wszystkie skuteczne przykłady działań dowodzą jednak, że bez dialogu i wzajemnego zrozumienia władz publicznych i środowiska finansowego nie odniesiemy sukcesu w poprawie stanu edukacji.

Szymon Stellmaszyk