Kalendarz wydarzeń

Spotkanie z duńskimi partnerami

2019-03-12

W Klubie Bankowca odbyło się spotkanie przedstawicieli polskiej i duńskiej asocjacji bankowych. Tego typu spotkania odbywają się regularnie i służą przeglądowi sytuacji gospodarczej państw, ich sektorów bankowych oraz bieżącej agendy europejskiej.

Wśród tematów spotkania była m.in. kwestia walki z procederem prania brudnych pieniędzy i oszustw dokonywanych przy użyciu sektora finansowego oraz sposobom zwalczania tego typu przestępstw, w tym form skutecznej współpracy z organami administracji państwowej.

Zainteresowaniem duńskich gości cieszyły się m.in. sprawy nowych technologii w sektorze bankowym, w tym współpracy z podmiotami zewnętrznymi, zaangażowania na rzecz rozwoju społeczeństwa bezgotówkowego, implementacji PSD 2, wyzwań regulacyjnych oraz dyskusja na temat przyszłości stawek referencyjnych.

Stronie polskiej przewodniczył wiceprezes ZBP Włodzimierz Kiciński, a Finans Danmark reprezentowali prezes Ulrik Nødgaard i dyrektor wykonawcza Sinne Conan.