Kalendarz wydarzeń

Spotkanie z Fundacją INTEGRACJA

2019-03-13

Kolejne już spotkanie Fundacji Integracja i Związku Banków Polskich odbyło się 13 marca 2019 r. w Klubie Bankowca. Było to pierwsze spotkanie bez twórcy INTEGRACJI – Piotra Pawłowskiego, który zrobił w Polsce tak wiele dla upowszechnienia postaw empatii wobec osób z niepełnosprawnościami i włączania ich w życie społeczne.

W 2019 r. Integracja obchodzi 25-lecie istnienia, datowane od wydania pierwszego numeru magazynu „Integracja”, który powstał z inicjatywy Piotra Pawłowskiego. Zespół Integracji wraz z p. Prezes Ewą Pawłowską na czele będzie kontynuował dzieło, którym jest tworzenie świata bez barier.

Przedstawiciele Fundacji Integracja docenili działania Związku Banków Polskich na rzecz dostępności oraz otwartość i wrażliwość na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

W czasie spotkania przedstawione zostały obszary wspólnych działań i kierunki współpracy, które powinny mieć na względzie przede wszystkim dostępność nowych technologii i cyberbezpieczeństwo.

Ciągła praca na rzecz zwiększania dostępności usług bankowych, traktowanie dostępności jako elementu strategii biznesowych, podnoszenie świadomości dostępności i promowanie jej standardów to wspólne cele współpracy Fundacji Integracja i Związku Banków Polskich, których efektem powinna być przemiana mentalności i postrzegania świata oraz podniesienie standardów codziennego życia osób z różnymi potrzebami.