Kalendarz wydarzeń

Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej

2019-01-22

 

Tegoroczny Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej zakończony

W Konwencie uczestniczyły najważniejsze osoby w polskiej bankowości spółdzielczej, w tym zarządy banków zrzeszających, zarządy systemów ochrony instytucjonalnej, członkowie rad nadzorczych banków zrzeszających, członkowie rad nadzorczych systemów ochrony instytucjonalnej, członkowie rad zrzeszeń. Łącznie jest to grono około 100 osób. Wynikiem prac tych osób jest przyjęcie strategicznych decyzji dotyczących pożądanych zmian w funkcjonowaniu bankowości spółdzielczej.

W dniach 23-24 stycznia w Józefowie k/Warszawy odbywał się Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej. Spotkanie otworzył Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Związku Banków Polskich, który po przywitaniu uczestników spotkania wskazał na potrzebę zintensyfikowania działań zapewniających długofalowy rozwój sektora bankowości spółdzielczej w ramach budowy nowego modelu biznesowego. Spotkanie stanowiło też okazję do oceny działań jakie były podejmowane przez banki zrzeszające i systemy ochrony w minionym roku w odniesieniu do ustaleń podjętych na Konwencie w 2018 roku. Ocena tych działań dokonana przez Pana Włodzimierza Kicińskiego, Wiceprezesa Zarządu Związku Banków Polskich,  wskazuje jednoznacznie, że proces realizacji tych ustaleń wymaga większego zaangażowania spółdzielczości w proces wewnętrznej transformacji modelu biznesowego, funkcjonowania zrzeszenia oraz współpracy z systemami ochrony instytucjonalnej i rozwoju IT na rzecz zrzeszeń.

W ramach bloku poświęconego raportom na temat sytuacji w bankowości spółdzielczej na szczególną uwagę zasługiwało wystąpienia Pana dr hab. Lecha Kurklińskiego, Dyrektora Alterum, który wskazał na konieczność zmian w sektorze bankowości spółdzielczej prezentując jednocześnie przesłanki determinujące ich wprowadzanie. W kolejnej prezentacji Pan Andrzej Banasiak ze Związku Banków Polskich, wskazał na procesy zachodzące w europejskiej i polskiej bankowości spółdzielczej oraz przedstawił perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce. Pan dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. zaprezentował informacje o udzielaniu kredytów przez sektor bankowości spółdzielczej dla rolników i MŚP wskazując na szanse i zagrożenia sektora bankowości spółdzielczej. Przedstawicielki Banku Gospodarstwa Krajowego omówiły szczegółowo rolę sektora bankowości spółdzielczej w finansowaniu MŚP w ramach systemu gwarancyjnego oraz wskazały na instrumenty finansowe, z których mogą korzystać banki i ich klienci w ramach poszczególnych programów.

W kolejnej części spotkania eksperci niezależni z obszaru IT przedstawili wyzwania przed jakimi staje dziś bankowość detaliczna, w jakim kierunku zmierza światowa technologia i jakie reperkusje może to rodzić dla sektora bankowego. Zwrócili też uwagę na konieczność wprowadzania zmian, aby sprostać oczekiwaniom klientów zarówno banków komercyjnych jak i spółdzielczych. Z tej perspektywy zaprezentowane były również wyzwania przed jakimi staje dziś bankowość spółdzielcza w Polsce.

Następnie kontynuowano pracę w grupach roboczych, tj.: Wizerunku, Bezpieczeństwa i Współpracy, gdzie po dyskusji w ramach podejmowanych dyskusji określono zadania jakimi spółdzielczość bankowa w Polsce winna się zająć w bieżącym roku. Wypracowano 22 rekomendacje, które wspólnie z Bankami Zrzeszającymi, Systemami Ochrony Instytucjonalnej oraz Radami Zrzeszeń i Radami Nadzorczymi oraz Związkiem Banków Polskich i Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych będą realizowane pod kierunkiem Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej.

 

Prace nad Rekomendacjami kontynuowano w drugim dniu Konwentu, w którym uczestnicy spotkania przyjęli zaprezentowane rekomendacje i sposób ich realizacji.

 

Uczestnicy Konwentu spotkali się też z Panem Pawłem Rudolfem, Dyrektorem Departamentu Banków Spółdzielczych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, z którym omówiono sytuację sektora banków spółdzielczych, funkcjonowanie systemów ochrony, potrzebę budowy systemów wsparcia dla bankowości spółdzielczej w obszarze informatycznym, sprawozdawczym i regulacyjnym. W ramach prowadzonej dyskusji zwracano uwagę na konieczność pilnego przeprowadzania zmian w sektorze bankowości spółdzielczej w obszarze funkcjonujących systemów i modelu biznesowym z uwagi na tempo zmian jakie zachodzi w otoczeniu sektora bankowości spółdzielczej.

 

W ramach Konwentu uczestnicy spotkania mieli również możliwość szczegółowego zapoznania się z ofertami Fundacji Polska Bezgotówkowa, Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

 

 

Podsumowując tegoroczny Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Związku Banków Polskich zwrócił m.in. uwagę na konieczność realizacji ustaleń z obu Konwentów, zapowiedział spotkanie z dostawcami usług IT dla bankowości spółdzielczej oraz konieczność wsparcia zmian w obszarze technologii po wypracowaniu uzgodnionych wspólnych działań.

 

Materiały do pobrania