Kalendarz wydarzeń

„Sześciopak” zostaje przedłużony na 2019 r.

2019-01-15

W związku z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego 2019 banki podejmują decyzja o przedłużeniu stosowania pakietu wsparcia dla kredytobiorców walutowych kredytów mieszkaniowych. W ankiecie skierowanej przez Związek Banków Polskich do banków dotyczącej przedłużenia funkcjonowania pakietu pomocowego żaden bank nie wyraził sprzeciwu w tym zakresie.

Przypomnijmy zaraz po skokowym wzroście kursu CHF 15 stycznia 2015 roku z inicjatywy Związku Banków Polskich powstał pakiet pomocowy skierowany do kredytobiorców walutowych tzw. „sześciopak”. Średnio roczny koszt sektora bankowego z tytułu wsparcia kredytobiorców w ramach stosowania tzw. „sześciopaku” wynosi około 1 mld złotych. W pakiecie znajdują się następujące rozwiązania:

  • uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR przy wyliczaniu oprocentowania,
  • zmniejszenie spreadu walutowego,
  • wydłużenie lub okresowe zawieszenie spłaty kredytu na wniosek klienta,
  • rezygnacja z żądania dodatkowych zabezpieczeń w przypadku klientów terminowo spłacających raty,
  • umożliwienie zmiany waluty umowy po kursie średnim NBP,
  • elastyczne podejście do restrukturyzacji kredytów hipotecznych.

Należy podkreślić, że kredyty walutowe należą do jednych z najlepiej spłacanych kredytów mieszkaniowych w portfelach banków. Na koniec czerwca 2018 r. wg danych BIK, liczba kredytów w CHF wynosiła 482 tys. sztuk. Rok wcześniej było to o 27 tys. więcej, a w 2016 stan portfela wynosił 530 tys. sztuk. Zadłużenie z tytułu kredytów frankowych wynosiło w czerwcu 2018 r. 110 mld zł i w ciągu poprzedzających 12 miesięcy zmniejszyło się o 13,6 mld zł. Obecnie, obciążenie ratą kredytu w przypadku portfela CHF jest porównywalne, a w przypadku wielu roczników – niższe niż dla analogicznych kredytów w złotych. Kredytobiorcy walutowi średnio przeznaczają na obsługę kredytu mniejszą część domowego budżetu niż złotówkowicze. Do 2017 roku tylko ok. 5,7 tys. (wg. BIK) kredytów ze wszystkich roczników zostało przewalutowanych na złote w wyniku zaprzestania regularnej obsługi powyżej 90 dni i konsekwentnego wypowiedzenia umowy.