Kalendarz wydarzeń

Bankowcy dla Edukacji

Program sektorowy "Bankowcy dla Edukacji", zainicjowany przez Związek Banków Polskich skierowany jest do różnych grup odbiorców: uczniów, studentów, seniorów, ale i pracowników bankowości. Jego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze ekonomii, finansów i zarządzania. Program jest realizowany przez Warszawski Instytut Bankowości.

Produkcja pierwszej transzy 12 filmów edukacyjnych została zakończona w październiku 2017 r. i już od listopada jest stopniowo włączana w prowadzone działania edukacyjno-informacyjne. W pierwszej transzy filmów wystąpiło 20 ekspertów, reprezentujących instytucje publiczne oraz instytucje sektora, w tym m.in. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Cyfryzacji, Biuro Informacji Kredytowej, Krajową Izbę Rozliczeniową, Komisję Nadzoru Finansowego czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

W grudniu 2017 r. zrealizowano pierwszą część kampanii internetowej promującej filmy w ogólnopolskich portalach dzienników: „Super Express”, „Parkiet”, „Polska Times”, dedykowanych serwisach biznesowych: SuperBiz.Se.pl, StrefaBiznesu.pl oraz portalach 17 największych dzienników regionalnych.

W 2018 roku filmy edukacyjne dotrą do m.in. ponad 350 000 uczniów, studentów i seniorów na ponad 9000 lekcjach, wykładach i spotkaniach w 2500 szkołach, 120 uczelniach i 150 Uniwersytetach Trzeciego Wieku, blisko 2000 nauczycieli w całej Polsce oraz 1000 przeszkolonych bankowców-wolontariuszy.

Bankowcy dla edukacji - Bezpieczne płatności bezgotówkowe - odc. 1

Bankowcy dla edukacji - Bezpieczne płatności bezgotówkowe - odc. 2

Bankowcy dla edukacji - Bezpieczne płatności bezgotówkowe - odc. 3