Kalendarz wydarzeń

III Międzynarodowa Konferencja Gospodarczo-Naukowa

2018-10-18

W dniach 18-19 października 2018 r. w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, przy ul. Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie w ramach projektu pn. „Polsko-Niemiecka Unia Regionów/ Internacjonalna Unia Regionów”, odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja Gospodarczo-Naukowa pod hasłem: „100 Regionów na 100-lecie - Łączymy międzynarodowy biznes, naukę i samorządy”. Wydarzenie zawiera również akcenty obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. Związek Banków Polskich objął patronat honorowy nad konferencją.

Konferencja będzie miała za zadanie pokazywanie, jak w ramach dobrych praktyk przełamywać bariery szerokorozumianej współpracy regionalnej oraz jakie modele współpracy stosować, ażeby nie były tylko „wirtualną współpracą”, a przekładały się na korzyści dla rozwoju przedsiębiorczości i społeczności lokalnych. Urozmaicony program będzie z udziałem przedstawicieli świata polityki, nauki i biznesu, wybitnych prelegentów i ekspertów z branży najnowszych technologii.

Współczesna globalizacja stawia przed przedsiębiorstwami w Unii Europejskiej wiele wyzwań o utrzymanie przewagi konkurencyjnej, wdrażania najnowszych technologii, trafionych inwestycji i rynków zbytu. Potrzeby rynku światowego na tle sytuacji polityczno-ekonomicznej dyktują trendy jego rozwoju. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom oraz oczekiwaniom biznesu i nauki Konferencja Gospodarcza-Naukowa w Warszawie będzie miejscem do prezentacji produktów i usług finansowych oraz dialogu i debat z przedstawicielami m.in. UE, krajów z regionu MENA czy ASEAN.

Materiały do pobrania