Kalendarz wydarzeń

Kierunki rozwoju rynku restrukturyzacji zadłużenia. Edycja druga

2018-11-22

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej w dniu 22 listopada br. w Klubie Bankowca w Warszawie Konferencji na temat:

"Kierunki rozwoju rynku restrukturyzacji zadłużenia. Edycja druga"

W trakcie Konferencji zostaną poruszone następujące tematy:

- Prezentacja zmian Białej Księgi ds. restrukturyzacji oraz debata na temat aktualnych problemów związanych z restrukturyzacją zadłużenia z udziałem praktyków rynku

- proces restrukturyzacyjny w praktyce – case study

- Nowe ramy restrukturyzacji (projekt dyrektywy): Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia oraz zmieniająca dyrektywę 2012/30/UE

- projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne oraz inne kwestie dotyczące egzekucji z nieruchomości rolnych (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)

Do udziału w Konferencji zaproszeni zostali praktycy i uczestnicy procesów restrukturyzacji, przedstawiciele Europejskiej Federacji Bankowej i przedstawiciele Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej (w zakresie prac nad Dyrektywą) oraz przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w zakresie restrukturyzacji rolnej).

Z uwagi na konieczność pokrycia kosztów organizacji Konferencji wprowadzona została niewielka opłata z tytułu uczestnictwa w Konferencji wyłącznie na pokrycie kosztów jej organizacji w wysokości - 150 zł netto + VAT / osoba członkowie ZBP. Dla przedstawicieli innych podmiotów i instytucji niż członkowie ZBP opłaty wskazano w formularzu rezerwacji.

ZBP wystawia zaświadczenia dla radców prawnych dotyczące udziału w Konferencji na potrzeby uzyskania punktów szkoleniowych.

Liczba miejsc jest ograniczona. Wypełnione formularze zgłoszeniowe uprzejmie prosimy przesyłać na adres kamila.masik@cpb.pl do 16 listopada 2018 r.

Szczegółowa agenda Konferencji wraz ze wskazaniem szczegółowego zakresu tematów i prelegentów zostanie udostępniona w najbliższym czasie.

Materiały do pobrania