Kalendarz wydarzeń

Konferencja "Fundamenty Bezpieczeństwa Banków"

2018-12-13

Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich zapraszają na

Konferencję  Fundamenty Bezpieczeństwa Banków

13  grudnia 2018 r.

Novotel Warszawa Airport, ul. 1 sierpnia 1

W trakcie Konferencji poruszone i omówione zostaną w szczególności kwestie:

  • Jawność życia publicznego -projekt ustawy o jawności życia publicznego
  • STIR - ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491) oraz ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1499)
  • Odpowiedzialność zbiorowa podmiotów - Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego
  • Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa - ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560)
  • AML - ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723)
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych (COM(2016) 826 final)
  • Nowy dowód osobisty - projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Udział w Konferencji pozwala na uzyskanie punktów za obowiązkowe szkolenie zawodowe

Uprzejmie prosimy o ewentualne przekazanie informacji także do innych jednostek zainteresowanych w Państwa Banku

Informacje, program, formularz rejestracyjny: www.aleBank.pl/BB

Szczegółowa agenda Konferencji zostanie udostępniona w najbliższym czasie.

Warunki uczestnictwa w konferencji:

Opłata z tytułu uczestnictwa wynosi:

  • dla przedstawicieli banków -  250 zł netto za osobę.
  • dla przedstawicieli SKOK-ów - 300 zł netto za osobę
  • dla przedstawicieli firm komercyjnych - 1200 zł netto za osobę (dla członków Forum Technologii Bankowych ZBP przewidujemy 20% rabat).

Kontakt:

Marta Rakowska

22 627 59 64

m.rakowska@alebank.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Związek  Banków Polskich

Materiały do pobrania

Wydarzenia nadchodzące