• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Raport NetB@nk Q3/2022
Wydarzenia
22.12.2022

Raport NetB@nk Q3/2022: Trzeci kwartał ze wzrostem liczby aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych i klientów mobile only

Z roku na rok sukcesywnie przybywa klientów aktywnie korzystających z bankowości internetowej. To już blisko 22 mln Polaków. W trzecim kwartale 2022 roku największe procentowe wzrosty odnotowano wśród aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych i klientów mobile only. Wyraźny wzrost dotyczy także liczby i wartości transakcji w systemie rozliczeniowym Expres Elixir – czytamy w najnowszym raporcie Związku Banków Polskich „NetB@nk – bankowość internetowa, mobilna, płatności bezgotówkowe”.

Trzeci kwartał 2022 roku przyniósł największe zmiany w bankowości mobilnej. Z tej formy kontaktu z bankiem korzysta już 18,7 mln klientów. To wzrost o 3,5% w stosunku do poprzedniego kwartału i blisko o 18% w stosunku do analogicznego okresu 2021. Z Raportu NetB@ank wynika, że znacznie wzrosła również liczba klientów mobile only. Klientów korzystających wyłącznie z bankowości mobilnej jest już w naszym kraju ponad 12,5 mln.  

– Ponownie obserwujemy wzrost zainteresowania bankowymi usługami mobilnymi wśród Polaków. Z pewnością wynika to z intuicyjności i łatwości obsługi aplikacji mobilnych do zarządzania finansami, ale także stałego wzrostu funkcjonalności i poszerzania możliwości aplikacji, dzięki czemu coraz większa gama usług trafia do urządzeń mobilnych. Z tego względu mamy do czynienia ze sprzężeniem zwrotnym, bo rosnąca liczba klientów korzystających z bankowości mobilnej staje się impulsem do rozwoju funkcjonalności aplikacji i sfery user experience, a lepsza jakość oferowanych rozwiązań przyciąga z kolei nowych użytkowników– mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.  

Na koniec III kwartału bieżącego roku liczba umów klientów indywidualnych posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła ponad 41,5 mln. To niewielki – 1,5% wzrost w stosunku do II kwartału 2022. Jednak, gdy spojrzymy na dane z ubiegłego roku wzrost jest duży – różnica wynosi ponad 7%. Nieznacznie, bo o nieco ponad 1%, wzrosła także liczba klientów logujących się do bankowości internetowej przynajmniej raz w miesiącu. 

Niewielkie spadki w III kwartale 2022 roku obserwujemy w przypadku średniej wartości przelewu klienta indywidualnego. Obecnie średnia wartość przelewu wynosi 1 128,53 zł, w stosunku do poprzedniego kwartału wartość ta zmniejszyła się o ponad 3,5%. W III kwartale bieżącego roku zanotowano także ponad 4,6% spadek średniej wartości rozliczeń na jednego aktywnego klienta. Wartość ta zmalała do 6 558, 40 zł w stosunku do 6 877, 34 zł w II kwartale 2022 roku.
Więcej informacji w materiałach poniżej

Skarga na SARON odrzucona – TSUE orzekł prawomocnie
Pod koniec listopada 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w sprawie o sygnaturze C-236/22 odrzucił w drodze postanowienia - jako oczywiście niedopuszczalne - odwołanie Pani Beaty Sołowicz od postanowienia Sądu UE w I instancji w sprawie skargi na rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1847 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia ustawowego zamiennika dla niektórych terminów zapadalności stopy LIBOR dla franka szwajcarskiego (CHF LIBOR) (Dz.U. 2021, L 374, s. 1).
Więcej informacji tutaj

Uważaj na sylwestrowe oferty Last Minute oraz na oszustów podszywających się pod osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty opublikowanej na portalu sprzedażowym lub społecznościowym.   
Komunikat FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Komendy Głównej Policji z dnia 21 grudnia 2022 r.
31 grudnia to ostatni dzień starego roku, warto zadbać o to by spędzić go z rodziną i znajomymi, tam gdzie planowaliśmy, uważajmy zatem na nieuczciwych zainteresowanych lub sylwestrowe oferty Last Minute, które mogą pojawić się w portalach społecznościowych czy sprzedażowych.
Możliwych jest kilka wariantów oszustwa: 

  • oferowana do wynajmu nieruchomość nie istnieje; 
  • podszycie się pod właściciela nieruchomości i oszukańczy wynajem miejsc na internetowych portalach sprzedażowych;
  • przygotowanie strony łudząco podobnej do strony funkcjonującego hotelu, pensjonatu lub innego obiektu;
  • wyłudzenie danych/środków od właściciela wynajmowanego obiektu  z wykorzystaniem portali społecznościowych lub sprzedażowych (np. wpłata zaliczki poprzez uznanie karty kredytowej);

Ostrzegamy, by ze zwiększoną uwagą weryfikować oferty wynajmu domków, apartamentów,  pensjonatów, ale także potencjalnych zainteresowanych wynajmem, którzy mogą być oszustami.
Więcej informacji tutaj

Pengab: W grudniu nieco więcej optymizmu
W grudniu Index Pengab odnotował wartość 21.8 pkt, m/m jest wyższy o 3.5 pkt. Indeks prognostyczny m/m wzrósł o 14.8 pkt. do poziomu 26.1 pkt., a indeks ocen jest niższy m/m o 7.9 pkt. uzyskując wartość 17.5 pkt. W grudniu większość indeksów diagnostycznych odnotowała m/m spadek wartości, indeksy prognostyczne odnotowały natomiast wzrostowy odczyt. Nadal wartości indeksów oscylują na pograniczu historycznych minimów. W grudniu aktywność klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych odnotowała poprawę, jednak na rekordowo niskim poziomie pozostaje reaktywność klientów na runku kredytów hipotecznych. Podobnie jak przed miesiącem obserwowana jest słabnąca dynamika zainteresowania klientów produktami depozytowymi. Mimo zahamowania trendu spadkowego notowania sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych pozostają na rekordowo niskim poziomie. 

Pobierz plik Raport NetB@nk, III kwartał 2022
Pobierz plik Raport NetB@nk - informacja prasowa
Pobierz plik Monitor Bankowy, grudzień 2022

Materiały audio z konferencji

Pobierz plik mp3 Posumowanie roku w bankowości - K. Pietraszkiewicz
Pobierz plik mp3 Raport NetB@nk - W. Kiciński
Pobierz plik mp3 Najnowsze informacje nt. wskaźników WIBOR i WIRON - T. Białek
Pobierz plik mp3 Skarga na SARON odrzucona, TSUE orzekł prawomocnie - T. Białek
Pobierz plik mp3 Monitor bankowy - M. Idzik
Pobierz plik mp3 Pytania i odpowiedzi

Materiały wiedo z konferencji

Podsumowanie roku 2022 w bankowości - Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP


Raport NetB@nk Q3/2022 - Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes ZBP