• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Raport NetB@nk Q4/2020: Znaczny wzrost aktywności biznesowych użytkowników bankowości internetowej
Wydarzenia
30.03.2021

Raport NetB@nk Q4/2020: Znaczny wzrost aktywności biznesowych użytkowników bankowości internetowej

Czwarty kwartał ubiegłego roku przyniósł dalszy wzrost aktywnego wykorzystania zdalnych kanałów dostępu do bankowości, choć jego obserwowana dynamika wyraźnie zwolniła wśród klientów indywidualnych. Wyjątkiem był segment mobile only, gdzie kwartalny przyrost nowych aktywnych użytkowników wyniósł 5%, a roczny 28%. Istotnie zwiększył się natomiast odsetek klientów biznesowych, którzy aktywnie korzystali z dostępu do banku przez internet - wynika z najnowszego Raportu NetB@nk ogłoszonego na dzisiejszej konferencji prasowej

Raport NetB@nk Q4/2020: Znaczny wzrost aktywności biznesowych użytkowników bankowości internetowej
Czwarty kwartał ubiegłego roku przyniósł dalszy wzrost aktywnego wykorzystania zdalnych kanałów dostępu do bankowości, choć jego obserwowana dynamika wyraźnie zwolniła wśród klientów indywidualnych. Wyjątkiem był segment mobile only, gdzie kwartalny przyrost nowych aktywnych użytkowników wyniósł 5%, a roczny 28%. Istotnie zwiększył się natomiast odsetek klientów biznesowych, którzy aktywnie korzystali z dostępu do banku przez internet. 

W IV kwartale ubiegłego roku nastąpił dalszy wzrost aktywności użytkowników w zdalnych kanałach dostępu do bankowości. Przyrosty aktywności odnotowano we wszystkich segmentach, choć w porównaniu z poprzednimi kwartałami 2020 roku, dynamika wzrostu osłabła. 

W segmencie bankowości internetowej klientów indywidualnych na koniec grudnia po raz pierwszy przekroczona została bariera 38 mln umów o świadczenie usług bankowości elektronicznej. Liczba aktywnych użytkowników, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do serwisu transakcyjnego wzrosła natomiast do blisko 19,48 mln – o 0,27% w ujęciu kwartalnym i 6,56% w porównaniu z grudniem 2019. Wśród aktywnych klientów zaobserwowano nieznaczny spadek średniej wartości przelewu, istotnie wzrosła natomiast ich liczba. Na koniec IV kwartału przeciętny klient realizował bowiem już 7 przelewów wobec 6 kwartał wcześniej i 6,33 w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. 

Wśród klientów indywidualnych dalszy istotny wzrost nastąpił w segmencie bankowości mobilnej. W samym tylko IV kwartale przybyło blisko pół miliona nowych użytkowników, co oznacza wzrost o 3,52%. Rok do roku, przyrost nowych aktywnych użytkowników aplikacji wyniósł ponad 2,1 mln, czyli 18%. Najbardziej dynamiczny, podobnie jak w poprzednim kwartale, okazał się segment mobile only, a więc tych użytkowników, których korzystając z aplikacji na urządzeniu mobilnym jednocześnie nie korzystają z serwisu transakcyjnego przez tradycyjną przeglądarkę. Spośród 14,17 mln użytkowników aplikacji liczba klientów mobile only wyniosła w IV kwartale 7,45 mln. Kwartalny przyrost wyniósł w tym wypadku 5% i aż 28% w ciągu roku. 

Łącznie, wśród klientów indywidualnych było więc blisko 27 mln aktywnych użytkowników zdalnej bankowości, co stanowi 70% wszystkich klientów mających podpisaną umowę bankowości elektronicznej. 

Istotny przyrost odnotowano także w segmencie aktywnych klientów biznesowych. Tylko w IV kwartale ich liczba zwiększyła się o 7% i aż o 16,57% w ujęciu rocznym, co daje przyrosty na poziomie odpowiednio 135 tys. 295 tys. aktywnych podmiotów z segmentu MSP. Jednocześnie nastąpił spadek liczby podmiotów mających podpisaną umowę bankowości elektronicznej – 0 70 tys. (2,32%) w IV kwartale i 1,4 tys. (0,05%) w ciągu roku.

„Dane z bieżącego raportu nie obejmują jeszcze pełnych 12 miesięcy pandemii w Polsce – takie podsumowanie będziemy mogli przedstawić za 3 miesiące. Niemniej już teraz, na podstawie dostępnych obserwacji nie ulega wątpliwości, jak silnie konieczność pozostawania w domach i zachowania społecznego dystansu odbiła się w statystykach bankowości zdalnej. Bankowość w Polsce jest jedną z najnowocześniejszych w Europie, a w wielu obszarach znajduje się w światowej czołówce, co potwierdzają raporty na temat cyfrowej dojrzałości banków. Korzystanie z bankowości jest dziś tak intuicyjne, że często nawet nie zauważamy, kiedy w codziennym życiu mamy z nią styczność, a co za tym idzie – nie zdajemy sobie sprawy z wysiłku włożonego w stworzenie tak zaawansowanych technologii. Mimo, że z dobrodziejstw nowoczesnej bankowości korzysta znacząca część społeczeństwa oraz instytucje polskiego państwa, powszechna świadomość dotycząca skali działania oraz rozwoju technologicznego banków zdaje się być stosunkowo niska. Dlatego między innymi działające w Polsce banki i ZBP zdecydowały się zaangażować w kampanię wizerunkową „bankiwpolsce.pl” przypominającą, że  bankowość w Polsce jest tak nowoczesna i pełna udogodnień, że wręcz niezauważalna w codziennym funkcjonowaniu, choć siłą rzeczy, okres pandemii dla wielu nowych klientów okazał się momentem prawdy w tym aspekcie – mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich. 
Więcej informacji w materiałach do pobrania

Komenda Główna Policji i FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ostrzegają przed próbami oszustw przy inwestowaniu w kryptowaluty oraz na rynku Forex. 
Inwestycje w kryptowaluty, a także na rynku Forex co do zasady są legalne, ale oszuści wykorzystując fałszywe serwisy internetowe, podszywają się pod pośredników i oferują ułatwienia w inwestowaniu.

Przestępcy nakłaniają potencjalnych pokrzywdzonych do zainwestowania pieniędzy, obiecując wysokie i szybkie zyski bez ryzyka. Proponują pomoc przy inwestowaniu, dlatego zalecamy wysoką ostrożność przed podjęciem decyzji o przeznaczeniu pieniędzy na taki cel. 

Wyłudzeń dokonują osoby, które podają się za tzw. „brokerów” inwestycyjnych – pracowników firm pośrednictwa i doradztwa inwestycyjnego. Firmy te reklamują swoje usługi w mediach społecznościowych, serwisach internetowych oraz aplikacjach mobilnych. 
Więcej informacji w Komunikacie

Wspieranie rolnictwa wymaga zmian - spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Z inicjatywy Związku Banków Polskich i na wniosek Banków Spółdzielczych będących Członkami Związku, w dniu 23 marca 2021 r. odbyło się spotkanie z Panem Ryszardem Bartosikiem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie było konsekwencją licznych działań podejmowanych w celu poprawy rentowności kredytów preferencyjnych z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w tym pisma z dnia 20 stycznia 2021 r. popartego rozmowami z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wcześniejsze wystąpienia w przedmiotowej sprawie, były przygotowywane odpowiednio w dniu 14 czerwca 2020 r., 11 sierpnia 2020 r., 24 października 2020 r., 28 grudnia 2020, 11 stycznia 2021 r.). Spotkanie zostało poświęcone omówieniu konieczności podjęcia pilnych działań poprawiających efektywność funkcjonowania kredytów preferencyjnych i tym samym poprawy mechanizmu funkcjonowania systemu pomocy krajowej w warunkach niskiego poziomu stóp procentowych. 

Zasadniczym obszarem wymagającym poprawy efektywności, na który wskazują uwagę banki, a w sposób szczególny banki spółdzielcze, jest problem kredytów preferencyjnych opartych o wyliczenia w oparciu o stopę redyskonta weksli, dla którego dziś łączne oprocentowanie wynosi 0,165 %. Taka niska efektywność szczególnie uderza w banki spółdzielcze, które od wielu lat wspierają rolników. Dostrzega to Ministerstwo Finansów w swoim ostatnim komunikacie po posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 19 marca 2021 r. W ocenie Związku Banków Polskich, należy jak najszybciej podjąć działania zmierzające do poprawy efektywności istniejącego mechanizmu.  Powinno to sprzyjać bankom spółdzielczym w ich działaniach finansowania rolnictwa. Środowisko bankowe w ramach zainicjowanych prac zwróciło uwagę na potrzebę wprowadzenia rozwiązań korygujących istniejące mechanizmy systemu pomocy krajowej w celu poprawy efektywności jego funkcjonowania. 
Więcej informacji w materiałach do pobrania

Pengab: Oddala się perspektywa szybkiej poprawy
To już ponad rok, od kiedy sytuacja epidemiczna wpływa na obraz krajowej gospodarki. Wciąż większość indeksów monitorowanych w ramach badania koniunktury bankowej nie wróciła do poziomów sprzed pandemii – również ostatnie informacje odnoszące się do kolejnej fali zachorowań negatywnie wypływają na oceny bankowców. Spadek o 1,6 pkt wartości wskaźnika koniunktury Pengab, wynoszącego obecnie 1,8 pkt, wskazuje na nieznaczne pogorszenie nastrojów w sektorze bankowym w ostatnim czasie. Szerszej diagnozy wymaga istotny wzrost ocen depozytów bieżących przedsiębiorstw, przy jednoczesnym spadku wskaźników dot. kredytów inwestycyjnych i obrotowych. Niestety, jak wskazują półroczne oceny makroekonomiczne, równocześnie przedsiębiorcy oraz gospodarstwa domowe w najbliższym okresie decyzje gospodarcze podejmować będą w warunkach dużej niepewności. Nadzieję pozostawia jednak przewidywany o 2 pkt wzrost dla indeksów gospodarki krajowej.
Więcej informacji w materiałach do pobrania

Pobierz plik Raport NetB@nk Q4/2020
Pobierz plik Informacja prasowa Raport-Netbank_Q4 2020
Pobierz plik Wspieranie rolnictwa wymaga zmian - spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Pobierz plik Monitor bankowy - marzec 2021
Pobierz plik Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie prawa banku do ustalania kursu walutowego
Pobierz plik „Wynagrodzenie” za korzystanie z kapitału (zwrot wartości świadczenia banku polegającego na umożliwieniu kredytobiorcy korzystania z kapitału)

Materiały audio z konferencji prasowej

Pobierz plik mp3 Wypowiedź W. Kcicińskiego - Raport NetB@nk
Pobierz plik mp3 Wypowiedź T. Białka - Inwestycje w kryptowaluty i na rynku Forex
Pobierz plik mp3 Wypowiedź T. Białka - Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału
Pobierz plik mp3 Wypowiedź W. Kcicińskiego - Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa
Pobierz plik mp3 Pytania i odpowiedzi (kredyty CHF) - K. Pietraszkiewicz
Pobierz plik mp3 Wypowiedź M. Idzika - Monitor Bankowy